Et udbud af en ny privat fødeklinik i Kolding har desværre ikke resulteret i tilbud, som Region Syddanmark har vurderet tilfredsstillende. Derfor har et enigt regionsråd valgt at annullere udbuddet. Fødende i Trekantområdet vil derfor fortsat skulle føde på sygehuset i Kolding, hvis de ikke vælger en hjemmefødsel.

Et flertal i regionsrådet valgte 28. november 2022 at sende etableringen af en ny privat fødeklinik i Kolding i udbud.

Udbuddet har desværre ikke resulteret i tilbud, som Region Syddanmark har vurderet tilfredsstillende. Derfor har et enigt regionsråd på regionsrådsmødet 25. september valgt at annullere udbuddet.

– Jeg er ærgerlig over, at vi ikke vil kunne tilbyde fødende i Trekantområdet mulighed for at føde på en privat fødeklinik i fremtiden, sådan som et flertal i regionsrådet ønskede sig. Vi er dog nødt til at lytte til de vurderinger, vores nedsatte arbejdsgruppe er kommet med. Når den vurderer, at vi ikke har modtaget tilfredsstillende tilbud, så giver det desværre ikke mening at holde fast i udbuddet, siger regionsrådsformand Stephanie Lose (V).

Den nedsatte arbejdsgruppe har bl.a. bestået af jordemødre, børnelæger, læger med speciale inden for kvindesygdomme og fødsler samt af medarbejdere med økonomiske og udbudsmæssige kompetencer.