I disse uger er hjortevildtet i brunst, hvilket får deres aktivitetsniveau og gevirer til at vokse. Dermed stiger risikoen også for, at hjortene får viklet deres gevirer ind i et hegn, hvilket kan koste dem livet. Dyrenes Beskyttelse opfordrer til vedligeholdelse af hegn for at forebygge problemerne.  

Alene i år har Dyrenes Beskyttelses Vagtcentral 1812 allerede modtaget 179 henvendelser om problemstillingen, og så er tallene for oktober endda ikke opgjort endnu. Sidste år nåede antallet af henvendelser op på 230, mens det til sammenligning var 145 i 2018.

– Det bedste er selvfølgelig at forebygge problemerne. I Dyrenes Beskyttelse anbefaler vi, at man jævnligt tjekker og vedligeholder sine hegn. Og at man helt fjerner hegn, som ikke længere bruges, siger Peter Gravlund Nielsen, der er projektleder og biolog (ph.d.) i Dyrenes Beskyttelse.

Når hjortene bliver viklet ind i et hegn og ikke kan komme fri, vil en del af dem dø – typisk af sult, stress eller kropslige skader. I nogle tilfælde lykkes det dog for Dyrenes Beskyttelses dyrereddere at nå frem i tide og klippe hjortene fri. Men nogle gange ender det alligevel med, at dyrene må nødaflives, forklarer Peter Gravlund Nielsen:

– Hjortene vil typisk kæmpe voldsomt for at slippe fri, og dermed kan de pådrage sig alvorlige skader. Og i nogle situationer giver det ganske enkelt ikke mening af slippe dem fri, fordi de kan have fået et åbent sår eller brækket et ben. Det kan medføre så mange langvarige smerter og lidelser, at den eneste mulighed reelt er at lade dyret få fred.

En af de skytter i Dyrenes Beskyttelse, der hvert efterår bliver kaldt ud til flere sager, er Rolf Nordentoft fra Århus.

Kaldes ud hvert år

– Så sent som i sidste uge fik jeg et opkald fra vores vagtcentral om to hjorte, der var blevet viklet ind i noget hegn lidt uden for Århus. Der var tale om to dåhjorte, som var blevet filtret ind i noget hegn. Desværre stod hjortene ikke til at redde, fordi de allerede havde pådraget sig for store skader. Men andre gange lykkes det os heldigvis at redde nogle hjorte, fortæller Rolf Nordentoft.

Kontakt 1812

Hvis man skulle opdage en hjort, der sidder i fast i et hegn eller lignende, så ring til Dyrenes Beskyttelses vagtcentral 1812 hurtigst muligt. Undgå at nærme dig hjorten, så du ikke skræmmer den, så kan den nemlig gøre mere skade på sig selv – eller måske vride sig løs og løbe væk med en alvorlig og potentielt dødelig skade.