Udbygningen af Fynske Motorvej mellem Ejby og Odense V er færdig, så der nu er tre spor i hver retning hele vejen mellem Middelfart og Odense V. Udbygningen af de cirka 24 kilometer motorvej gik i gang i 2019, og der er nu fuldt udbygget med et ekstra spor i hver retning, nye broer, ramper og faunapassager. Dermed er der nu bedre fremkommelighed, og det er mere sikkert at køre på strækningen over Vestfyn.

De sidste par år har det ikke altid været lige sjovt at krydse Fyn, fordi man på sin tur er blevet mødt af vejarbejde en eller flere gange på turen, men det er nu slut. Fra torsdag den 13. juli er alle afspærringer, maskiner og vejarbejdere væk fra vejarealet, og den nye sorte asfalt står i skarp kontrast til de hvide striber på Fynske Motorvej på strækningen mellem Ejby og Aarup.

– Motorvejen over Fyn bliver dagligt brugt af omkring 75.000 trafikanter, og nu hvor udbygningen af motorvejen er færdig, kan de se frem til en bedre køreoplevelse. Der har de seneste fire år været vejarbejde i forskellige etaper på motorvejsstrækningen på Vestfyn og nu er det heldigvis slut, bortset lige fra støjskærmene, der kommer op i efteråret. Udvidelsen af motorvejen vil komme til at gøre en mærkbar forskel for de daglige brugere, for nu bliver der bedre plads, og det giver bedre fremkommelighed og en mere sikker motorvej, siger transportminister Thomas Danielsen.

Startskuddet for udbygningen af de cirka 24 kilometer motorvej lød i 2019. Projektet blev fra starten delt op i to etaper, så hele strækningen ikke skulle udbygges på én gang. De første 12 kilometer var allerede klar i 2021.

– Jeg er stolt af dette projekt, for udover at skabe bedre fremkommelighed på Danmarks tværgående transportkorridor, som rigtig mange trafikanter er afhængige af, så er dette projekt af en kaliber, hvor der har været plads til at afprøve en masse nye tiltag, blandt andet inden for bæredygtighed og genbrug – her har Vejdirektoratet afprøvet nye frøblandinger med henblik på naturgenoprettelse, den gamle asfalt er genbrugt som bærelag, og autoværnet blev pillet ned og sat op igen. Der er gjort nogle erfaringer med CO2-regnskab – ja, listen er lang af gode initiativer på dette projekt, siger projektchef i Vejdirektoratet Robin Højen Madsen og fortsætter:

– Fra dag ét har vi haft fokus på trafikafviklingen, og det faktum, at vi skulle udbygge motorvejen samtidig med, at trafikken skulle afvikles. Nu er vi i mål med udbygningen af motorvejen over Vestfyn, og vi er glade for at kunne aflevere motorvejen, så værsgo til pendlere, sommerferietrafikanter og alle andre trafikanter – motorvejen over Vestfyn er klar med seks spor, ny belægning og 130 km/t på turen over Fyn. Trafikanterne vil opleve en markant forbedring på deres tur over Vestfyn – specielt pendlerne vil i morgen- og eftermiddagsmyldretiden opleve en ændring til det bedre.

Etapevis åbning

I takt med, at Vejdirektoratets entreprenør bliver færdig med udlægning af asfalt, bliver motorvejen åbnet. Det betyder, at der i dagtimerne i begge retninger vil være tre spor hele vejen fra fredag den 7. juli 2023.

Motorvejen er generelt åben i seks spor fra den 7. juli, men der vil være enkelte afsluttende arbejder overvejende i aften- og nattetimerne frem til den 13. juli.

Ikke kun mere asfalt

Udbygningen over Vestfyn har ikke kun betydet et ekstra kørespor i hver retning. Udover at broer og ramper er blevet tilpasset den bredere motorvej, så er der også kommet fem nye faunapassager og to samkørselspladser på strækningen.

– Da Fynske Motorvej blev bygget i 1970’erne, tænkte man ikke så meget på dyr og fauna, så i forbindelse med udbygningen har vi også sikret os, at dyr kan passere den barriere, som motorvejen udgør for dyrelivet. Vi har også haft et stort fokus på naturen og det grønne. Vi har blandt andet etableret en skoleskov, hvor vi i maj 2022 plantede 4.000 træer sammen med lokale skoleklasser, siger Robin Højen Madsen.