Danmark står over for et kommende forsvarsforlig, og det er et forlig med stor betydning for Fredericia og vores område. Regeringens foreslåede økonomiske ramme på 143 milliarder kroner til at styrke dansk forsvar og sikkerhed vil uden tvivl få stor indflydelse på vores region. Forsvaret er allerede en integreret del af Fredericia, en virkelighed, der kun vil blive mere betydningsfuld i de kommende år.

For Fredericia handler det om mere end blot sikkerhed. Forsvarsforliget repræsenterer også arbejdspladser og økonomisk udvikling. Det er derfor essentielt, at Fredericia er klar til at byde ind og levere de løsninger, vi kan. I den sammenhæng har jeg haft fornøjelsen af at besøge Ryes Kaserne i Fredericia, hvor man er klar til fremtiden og det kommende forsvarsforlig.

38 milliarder af de foreslåede 143 milliarder kroner er øremærket til at genoprette Forsvarets fundament. De resterende 105 milliarder kroner foreslås at blive afsat til nye forsvars- og sikkerhedspolitiske prioriteter. Dertil kommer yderligere 21,9 milliarder kroner til militær støtte under Ukrainefonden, hvilket lægges oveni den oprindelige økonomiske ramme.

Den betydelige støtte til Ukraine i 2023 og 2024 sikrer, at Danmark lever op til NATO’s målsætning om at bruge to pct. af BNP på forsvarsudgifter. Regeringens ambition er, at vi senest i 2030 lever op til denne målsætning varigt.

Regeringen har defineret tre overordnede pejlemærker for det kommende forsvarsforlig: Vilje og evne til at løfte det fælles ansvar; til gavn for samfundet; og genopretning af Forsvarets økonomiske og organisatoriske fundament.

Som kandidat til Folketinget vil jeg arbejde for, at Fredericia aktivt bidrager til disse tre pejlemærker. Med vores stærke historie inden for Forsvaret og vores evne til at levere praktiske løsninger, har Fredericia potentialet til at spille en central rolle i dette kommende forsvarsforlig.

Denne nye tilgang, som regeringen foreslår, giver mulighed for fleksibilitet. Det er en anerkendelse af, at sikkerhedspolitiske behov og teknologiske landvindinger ændrer sig. Det er en realistisk og fornuftig tilgang, som jeg bakker op om.

Vi har nu en unik chance for at sikre Fredericias fremtid i et stærkere og mere sikkert Danmark. Jeg er klar til at arbejde for dette, og jeg vil kæmpe for, at Fredericias interesser bliver hørt i København. Der er ingen tvivl om, at dette forsvarsforlig er af stor betydning, og jeg glæder mig til at deltage i debatten på vegne af Fredericia.

Andreas Dyhrberg Andreassen – Folketingskandidat for Socialdemokratiet i Fredericia, Sydjyllands Storkreds.