I juni 2023 steg det samlede forbrugerprisindeks med 2,5 pct. i forhold til samme måned året før. I maj var den tilsvarende stigning 2,9 pct. Det er ottende måned i træk, at inflationen aftager.

Juni måned har set en mindre inflation sammenlignet med maj, hovedsageligt som resultat af prisændringer på brændstof og fødevarer. I løbet af det sidste år er varepriserne i gennemsnit faldet med 0,1%, hvilket primært skyldes et fald i prisen på elektricitet.

Priserne på tjenester er derimod steget betydeligt det seneste år, med en stigning på 4,7%. Denne tendens kan delvist tilskrives stigende priser på restaurant- og cafebesøg.

Selvom det primært er produktgrupper, der ikke indgår i kerneinflationen (dvs. forbrugerprisindekset eksklusive energi og ikke-forarbejdede fødevarer), der har bidraget til det faldende inflationsniveau sammenlignet med sidste måned, har kerneinflationen alligevel set et lille fald. Den gik fra 5,0% i maj til 4,9% i juni. Dette mindre fald i kerneinflationen kan primært tilskrives, at møbler og nye biler i juni har haft en mindre prisstigning sammenlignet med tidligere måned.