Det skal være trygt at cykle og gå i skole. Derfor etablerer Vejle Kommune i samarbejde med NOVAskolen, en hjertezone, der fra 2. april og frem til sommerferien skal mindske biltrafikken omkring NOVAskolen – til glæde for børn og forældre. Sydøstjyllands Politi og Grundet Lokalråd støtter op om forsøget.

Vi vil så gerne have, at flere børn cykler eller går i skole.

Det er baggrunden for hjertezonen på NOVAskolen, der fra 2. april skal give mere plads til børnene.

Hjertezonen er et område omkring skolen, hvor det ikke ønskes at forældre færdes i bil. Det skal skabe en mere sikker skolevej og dermed motivere flere børn og unge til at gå eller cykle i skole.

Petersmindeskolen som inspiration

Sidste år satte Teknisk Udvalg sammen med en forældregruppe ved Petersmindeskolen gang i et tilsvarende tiltag – med stor succes. Derfor er en række skoler blevet spurgt, om de også vil deltage i et tilsvarende tiltag, og det har NOVAskolen takket ja til.

– Vi vedtog sidste år et grønt visionstillæg til vores mobilitetsplan, som skal motivere flere til at gå, cykle eller tage kollektiv trafik. Vi ved, at de gode vaner har de bedste vilkår, når de begynder i barndommen. Men det kræver, at forholdene er trygge og gode. Det håber vi, de bliver med den nye hjertezone, siger Gerda Haastrup Jørgensen, formand for Teknisk Udvalg.

Områdets beboere er orienteret

Alle forældre og ansatte er orienteret via Aula, mens naboerne til NOVAskolen og beboerne på Grundet har modtaget et brev i e-boks.
Hjertezone betyder nemlig, at der indføres indkørselsforbud på Moldevej og Grundet Sivevej fra kl. 7.30-8.15 på hverdagsmorgener. Beboer-, bus og arbejdskørsel tillades dog på Moldevej, ligesom det fortsat også vil være muligt at aflevere børn i bil til Børnehuset Lillebjørn.

For naboerne til NOVAskolen vil det fortsat være muligt at komme ind og ud af området. Men for beboerne på Grundet, der normalt benytter Grundet Sivevej for at komme til Horsensvej, bliver der indkørselsforbud i det nævnte tidsrum. Der foreslås omkørsel via enten Moldevej eller Grundet Ringvej.

Hjertezonen skal give børn lyst til at cykle igen

Hjertezonen skal give ro i morgentrafikken og plads til børnene – og dét er der brug for.
Siden 1993 er antallet af børn, der cykler til og fra skole, nemlig faldet med 30 pct. Derfor håber Teknisk Udvalg, at hjertezonen vil inspirere flere børn, unge og forældre til at vælge en cykel- eller gåtur til skolen.

– Når vi ændrer trafikforholdene ved NOVAskolen, er det selvfølgelig i håb om, at flere vil se det som en mulighed for at lære børnene om trafiksikkerhed – alt imens det også bidrager positivt til deres sundhed og klimaet, siger Gerda Hastrup Jørgensen