Sundheden i befolkningen bliver næppe bedre med den nye forebyggelsesplan mod børn og unges forbrug af tobak, nikotin og alkohol, vurderer Kræftens Bekæmpelse.

Højere priser på cigaretter er isoleret set det mest effektive virkemiddel til at undgå, at børn og unge begynder at ryge. Derfor er Kræftens Bekæmpelse forundret over, at et markant prishop på tobak ikke er en del af den nye aftale om forebyggelse målrettet børn og unge, som regeringen netop har indgået med Socialistisk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Det Konservative Folkeparti og Alternativet.

– Jeg må helt ærligt sige, at jeg er skuffet. Man har fravalgt det mest effektive værktøj, når det handler om at få nedbragt antallet af børn og unge, der begynder på den livsfarlige vane, det er at ryge, siger adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse Jesper Fisker.

Befolkningen ønsker prishop
Hvert år dør op mod 16.000 mennesker i Danmark af rygerelaterede lidelser. Kræftens Bekæmpelse anbefaler, at en pakke cigaretter koster over 100 kroner. Det vil gøre det sværere for børn og unge at begynde at ryge, og det vil motivere voksne rygere til at holde op.

Og befolkningen er enig. Ifølge en meningsmåling fra Epinion i juni mener 62 pct., at en pakke cigaretter bør koste 100 kr. Men en sådan prisstigning er tilsyneladende for ambitiøs for aftalepartierne, der har hældt den ned ad brættet med henvisning til, at det bliver for dyrt for statskassen.

– Det er en forkert beslutning at prioritere kortsigtede hensyn til statskassen over folkesundheden og fortsat gøre sig afhængig af tobaksindtægter, siger Jesper Fisker.

– Resultatet skuffer i forhold til de politiske udmeldinger, som især de tre regeringspartier tidligere er kommet med hver for sig, siger Jesper Fisker om aftalen.

Han ser dog nogle positive elementer i aftalen: Prisen på nikotinprodukter stiger, kontrollen med salg af alkohol, nikotin og tobak til mindreårige øges, og der er sat penge af til at hjælp dem, der er blevet afhængige og vil stoppe med at ryge eller bruge nikotin.

Europamestre i druk
På alkoholfronten har partierne aftalt, at unge fremover skal være fyldt 18 år, for at købe drikkevarer med en alkoholprocent på 6 eller mere. Jesper Fisker er forundret over, at partierne har valgt at se bort fra Sundhedsstyrelsens anbefaling om, at unge under 18 slet ikke bør drikke alkohol.

– Alkohol øger risikoen for en lang række sygdomme, herunder kræft. Alkoholvaner grundlægges i ungdommen, og danske børn og unge har europarekord i druk. Det kommer der næppe til at blive ændret på nu. Tværtimod sender man et signal om, at unge trygt kan fortsætte med at drikke løs, så længe de holder sig til øl og alkoholsodavand, siger Jesper Fisker.