Energistyrelsen har gennemgået ansøgningerne og anbefaler nu klima-, energi- og forsyningsministeren at tildele de tre første eneretstilladelser til efterforskning af CO2-lagring i Nordsøen til TotalEnergies og et samarbejde mellem INEOS E&P og Wintershall DEA. Dette er en stor milepæl i realiseringen af Danmarks strategi for CCS og vil sætte planen for udviklingen af fuldskala CO2-lagring i gang.

Energistyrelsen har modtaget ansøgninger fra TotalEnergies og et samarbejde mellem INEOS E&P og Wintershall DEA i den første udbudsrunde af tilladelser til CO2-lagring i Nordsøen. Begge ansøgninger opfyldte kravene, og der er blevet tildelt to tilladelser til TotalEnergies og én til INEOS & Wintershall konsortiet.

– Det er et vigtigt skridt ind i fremtiden, når der nu er givet de første eneretstilladelser til fuldskala CO2-lagring i Nordsøen. CO2-fangst og lagring er et vigtigt element i den grønne omstilling. Tilladelserne i dag er resultatet af effektiv implementering af de første danske politiske aftaler om CCS, udtaler Energistyrelsens direktør Kristoffer Böttzauw.

Tilladelserne er givet af Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet og er en del af Danmarks strategi om at blive CO2-neutral i 2050. Nordsøfonden vil representere staten med en andel på 20% i alle de kommende tilladelser.

Tilladelserne dækker områder i gamle olie- og gasfelter og ikke undersøgte saltvandsholdige områder. De vil blive brugt til at undersøge områderne for deres egnethed til fremtidige CO2-lagerlokaliteter. CO2 vil blive transporteret til området via specialbyggede skibe eller rørledninger og derefter begravet i små hulrum i sandstens- eller kalkstenslag under havbunden. Projekterne skal godkendes af Energistyrelsen inden etablering.

Hvad indeholder tilladelsen?

TotalEnergies EP Danmark A/S bliver tildelt to tilladelser og INEOS E&P – Wintershall Dea International bliver tildelt én tilladelse. Tilladelserne dækker områder i gamle udtjente olie- og gasfelter samt ikke før undersøgte saltvandsholdige porøse sandlag. De indeholder alle de nødvendige geologiske strukturer, som er velegnede til fremtidens permanente CO2-lagerlokaliteter. Tidspunktet og udformningen af de endelige konkrete CO2-lagringsfaciliteter afhænger af det kommende efterforsknings- og undersøgelsesarbejde.

De konkrete lagringsprojekter skal godkendes af Energistyrelsen inden etablering. Den indfangede CO2 vil formentlig bliver transporteret enten via specialbyggede skibe eller gennem eksisterende eller ny rørledningsinfrastruktur. Til sidst bliver CO2’en lagret i udtjente olie- og gasfelter eller saltvandsholdige sandlag beliggende på 1-2 km dybde under havbunden, ved at CO2’en bliver pumpet ned i små hulrum i sandstens- eller kalkstenslag og dermed begravet under tykke låg af uigennemtrængelige lersten.

Læs om CCS og tilladelserne 

Fakta 

  • Det er første gang, at der bliver uddelt eneretstilladelser for efterforskning til fuldskala CO2-lagring i Nordsøen i Danmark og helt afgørende for Danmarks ambitioner om klimaneutralitet.
  • Tilladelser kan i første omgang blive givet til efterforskning i op til seks år, hvor den efterforskende virksomhed har eneret på området. Hvis der bliver fundet en egnet lokalitet til CO2-lagring kan tilladelsen blive forlænget i op til 30 år med henblik på lagringsvirksomhed.
  • Der bliver årligt afholdt en udbudsrunde for ansøgning om tilladelser til geologisk lagring af CO₂ på dansk sokkel.
  • Fuldskala lagring af CO2 offshore er en kendt teknologi, der blandt andet har været i gang i Norge siden 1996. I Danmark vil teknologien blive afprøvet i forbindelse med pilot- og demoprojektet for Project Greensand hos INEOS E&P.
  • GEUS har estimeret, at Danmarks undergrund teoretisk kan indeholde op til 22 mia. ton (GT) CO2. Det svarer til mellem 500 og 1000 års samlede danske udledninger på nuværende niveau.