Trods geopolitisk uro, inflation og volatile energipriser, blev 2022/23 det bedste år nogensinde for det familieejede Selfinvest og driftsselskabet USTC. Stærke resultater fra alle USTC-selskaberne giver et rekordoverskud før skat på godt 2,9 mia. kr.

  • Resultatet før skat blev godt 2,9 mia. kr., hvilket er mere end en fordobling fra 1,2 mia. kr. i sidste regnskabsår.
  • Omsætningen steg med 25 % fra 120 mia. kr. til 150 mia. kr.
  • Fire USTC-selskaber bidrog hver med mere end 200 mio. kr. i resultat før skat, mens et femte selskab landede lige under. En klar understregning af koncernens strategi om at have flere forretningsben at stå på.
  • Koncernen har nu en egenkapital på over 8 mia. kr. og beskæftiger mere end 4.500 medarbejdere på over 165 kontorer i 40 lande.

Østergaard-familiens konglomerat bestående af familiekontoret Selfinvest og de operationelle selskaber under USTC-koncernen kan i dag fremlægge et rekordregnskab med et overskud før skat på 2,9 mia. kr., mens omsætningen er steget til 150 mia. kr. Væksten er drevet af positive resultater på tværs af de syv driftsselskaber inden for energi, shipping, logistik, environment, reycling, risk management, bilaktiviteter og IT.

– Skal man med ét ord opsummere, hvorfor Selfinvest og USTC kommer ud af regnskabsåret med et rekordresultat, så er det agilitet. Vores selskaber og medarbejdere har været enestående dygtige til at navigere gennem en række uforudsete komplikationer som geopolitiske begivenheder, ekstreme prisudsving og en buldrende inflation. Det er selvsagt en bedrift, vi som ejere er særdeles stolte af, siger bestyrelsesformand, stifter og medejer Torben Østergaard-Nielsen.

Siden Torben Østergaard-Nielsen etablerede koncernen for over 40 år siden, har selskaberne skullet håndtere store omvæltninger som den kolde krig, oliekriser, digitalisering og internationalisering. Derfor er kulturen også præget af en tilpasningsevne, som i det forgangne regnskabsår har været mere påkrævet end nogensinde før.

Flere ben at stå på

Udover et stort fokus på at opbygge og udvikle selskaberne i porteføljen, har USTCs vækststrategi baseret sig på opkøb af virksomheder inden for brancher og industrier, hvor koncernen har viden og indsigt, og hvor der kan findes synergier til de øvrige selskaber. Derfor er det også tilfredsstillende for koncernen at se adskillige selskaber levere signifikante resultater i årets regnskab.

– I mange år har Bunker Holding været den altoverskyggende virksomhed i USTC, og de er fortsat den primære bidragsyder til rekordresultatet, men over de seneste år har vi opbygget et stærkt konglomerat, som står på flere ben. At Bunker Holding, SDK FREJA, Uni-Tankers og CM Biomass alle kan levere resultater på over 200 mio. kr. er et håndfast bevis på, at vores strategi er lykkedes, siger Nina Østergaard Borris, CEO og medejer af USTC.

De seneste år har USTC opkøbt markante danske virksomheder som FREJA Transport & Logistics og CM Biomass, Nordic Waste og DHS Recycling. Alle virksomheder er nu integreret i koncernen og har bidraget betydeligt til årets resultat.

Til trods for en hård opbremsning for shipping og transportmarkedet leverede SDK FREJA sit bedste regnskab nogensinde med et resultat før skat på 287 mio. kr. CM Biomass har også leveret et rekordregnskab med en omsætning der passerer 6 mia. kr. og et resultat før skat på 246 mio. kr. i et træpillemarked præget af mangel på råvarer og ekstreme prisudsving.

Vækst på tværs af selskaberne

Bunker Holding har altid været vækstlokomotivet i USTC, og sidste år var ingen undtagelse. Selskabet leverede et yderst tilfredsstillende resultat før skat på over 1,6 mia. kr., hvilket ligger næsten en halv milliard over hele Selfinvest og USTC-koncernens hidtil bedste resultat fra sidste år.

– Det er en imponerende kraftpræsentation af Bunker Holding. I en tid med meget høje og volatile energipriser, har de formået at holde fokus på forretningen og samtidig udrullet en række vigtige ESG-tiltag såsom barsels- og seniorpolitikker, der går langt ud over gældende regler i mange af de lande, hvor Bunker Holding opererer. Men derudover vil jeg også fremhæve Uni-Tankers, som efter flere udfordrende år har leveret en massiv turn-around med et resultat efter skat på 437 mio. kr., og hvor de samtidig har barberet 70 % af gælden, siger Nina Østergaard Borris.

I det forgangne år blev Global Risk Management flyttet fra Bunker Holding til USTC. Global Risk Management leverer hedging og risikoafdækning på energimarkederne, og har i år bidraget med 192 mio. kr. i resultat før skat. Og endelig fortsatte koncernens it-selskab Unit IT sin omsætningsvækst med 14 % og præsterede et resultat før skat på 22 mio. kr.

Passionen for biler

I sommeren 2022 fusionerede Selfinvest sine bilaktiviteter med Lars Larsen Groups bilaktiviteter og skabte Danmarks største aktør inden for sports- og premiumsegmentet. I det første år efter fusionen kan det konsoliderede Selected Car Group præsentere en omsætning på 2,6 mia. kr. og et resultat før skat på 31 mio. kr.

– Det har været en udfordring at sammensmelte to forskellige og meget passionerede selskaber, men resultatet taler for sig selv. Vi forudså et godt match, og det er i den grad blevet bekræftet. Jacob Brunsborg og Lars Larsen Group er drevet af de samme familieværdier som os, og jeg forudser yderligere vækst i Selected Car Group i de kommende år, siger Torben Østergaard-Nielsen.

Forventninger til 2023/24

Det forgangne regnskabsår gav et usædvanlig positivt resultat, som Selfinvest og USTC ikke forventer at kunne gentage i det nye regnskabsår. Trods den fortsatte usikkerhed på de forskellige markeder er forventningen dog at kunne levere et solidt regnskab på linje eller højere end det foregående år.