Dialog, inddragelse og lokale løsninger. De værktøjer kan være med til at få flere kommunalt ansatte til at arbejde mere. Det viser midtvejsevaluering af det omfattende fuldtidsprojekt En Fremtid med Fuldtid.

For at sikre, at vi har medarbejdere nok til fremtidens kernevelfærd, skal flere kommunale medarbejdere arbejde flere timer, end de gør i dag. Det er blandt andet en af de erkendelser, der ligger bag projektet En Fremtid med Fuldtid. Projektet er en fælles indsats mellem KL og Forhandlingsfællesskabet, der blev aftalt ved overenskomstforhandlingerne i 2018, og som tæt på halvdelen af landets kommuner er med i.

Og indsatsen betaler sig – kommunerne er lykkedes med at få flere medarbejdere op på fuldtid. Midtvejsevalueringen for projektet viser, at 26 procent af de kommunale medarbejdere inden for ældre-, social-, rengørings- og det pædagogiske område i dag arbejder fuldtid. Hvorimod, at det i maj 2018 kun var 23,7 procent.

Ekstra timer kan ofte lette arbejdspresset

Evalueringen viser også, at en af de store barrierer for at gå op i tid for medarbejderne er, at de frygter, at det vil være for hårdt med ekstra timer. Samtidig viser evalueringen dog også, at dem, som er gået op i tid, faktisk oplever, at det ofte letter arbejdspresset.

– Den helt afgørende nøgle til at lykkes med at få flere op i tid er, at man lytter til medarbejderne. De har en berettiget bekymring for, om de kan holde til flere timer, fordi de i forvejen løber alt for stærkt. Men faktisk er vores erfaring fra fuldtidsprojektet, at de, som går op i tid, oplever et bedre arbejdsmiljø. For med flere timer giver de sig selv og hinanden flere kolleger, de når bedre at udføre deres arbejdsopgaver, og de skal ikke gå hjem med ondt i maven, fordi de ikke har nået at tage sig af de mennesker, de er ansat til at drage omsorg for,´+ siger formand for Forhandlingsfællesskabet Mona Striib.

Ud over at medarbejderne får flere faste kollegaer, hvilket forbedrer arbejdsmiljøet, oplever borgerne også en bedre velfærd som resultat af fuldtidsindsatsen. Borgerne møder i højere grad de samme medarbejdere, færre vikarer og mere uddannet personale – alt sammen noget, som er med til at skabe tryghed.

Prøvehandlinger giver flere mod på at gå op i tid

Projektet har også bidraget til, at antallet af medarbejdere, der arbejder mellem 31 og 36 timer, er steget med 7.500 siden 2018. Det skyldes blandt andet, at man har arbejdet med prøvehandlinger på de næsten 200 arbejdspladser, som har været en del af projektet. Det kan fx være ”drømmeskemaer”, hvor medarbejderne deltager i vagtplanlægningen, eller forbedret struktur i arbejdsopgaverne, som sikrer jævn opgavefordeling, hvor spidsbelastningstidspunkter undgås.

Kendetegnet ved prøvehandlingerne er, at de er midlertidige. Det har vist sig at øge modet hos langt de fleste medarbejdere til at afprøve en arbejdsuge med flere timer – og når først de har prøvet at gå op i tid, vil langt de fleste gerne fortsætte med det højere timetal.

– Det er rigtig godt, at vi nu kan se, at indsatsen bærer frugt. Vi er meget stolte af, at vi i samarbejde med kommunerne har fundet nogle metoder og løsninger til at ændre den deltidskultur, der i årtier har præget det kommunale arbejdsmarked. Vi kan se, at det virker godt, når der etableres løsninger, som imødekommer, at den enkelte fx ikke skal møde ind flere dage eller tage flere weekendvagter, men at de kan få flere timer de dage, hvor de er på arbejdspladsen i forvejen, siger Michael Ziegler, formand for KL’s Løn- og Personaleudvalg.

Både han og Mona Striib glæder sig over potentialet i at udbrede de mange gode erfaringer.

– Vi er ikke i mål – vi har hele tiden vidst, at det ville blive et langt, sejt træk, når kultur og indgroet praksis skal ændres, og derfor fortsætter vi selvfølgelig arbejdet og har stort fokus på at få udbredt de gode løsninger og erfaringer, der er udviklet i fuldtidsindsatsen indtil videre, siger Michael Ziegler.

For Mona Striib er det afgørende, at det fortsat er muligt for den enkelte at arbejde deltid:

– Vi skal gøre det til normen at arbejde fuldtid. Men alle kan opleve tidspunkter i tilværelsen, hvor de kan få behov for deltid. Det skal vi værne om, at man fortsat har mulighed for, siger hun.