Regeringen vil tilføre landets erhvervsuddannelser 900 millioner kroner. Sådan lød en nyhed forleden, og vi er begge klar til at lade champagnepropperne springe. Erhvervsskolerne har nemlig længe trængt til et større økonomisk løft med alt, hvad dertil hører.

Men vi vil gerne rejse et bekymringsflag, så der ikke uforvarende kommer malurt i bægeret. For hvad sker der egentlig med de midlertidige tilskud, som erhvervsskolerne får i dag? Det melder historien kun til dels noget om. Sammenlagt tildeltes der i 2022 op mod 825 millioner kroner i midlertidige tilskud til erhvervsskolesektoren. Der var og er tale om mange forskellige tilskud til mange forskellige indsatser og uddannelser, men fælles er, at de udløber fra 2023 og årene frem, medmindre de forlænges eller gøres permanente.

Det betyder altså, at hvis de nuværende midlertidige bevillinger ikke fornyes, så har regeringen givet 900 millioner med den ene hånd, mens skolerne risikerer at skulle aflevere det meste igen til den anden. I så fald kan vi godt lade champagnen ligge i køleskabet.

Knap halvdelen af de 900 millioner flyttes fra universitetsområdet. Bliver de egentlig bare erstatning for midlertidige bevillinger, erhvervsskolerne havde i forvejen? Så vil der jo ikke være tale om omprioritering. I så fald er det bare en regulær besparelse på universiteterne, uden at erhvervsskoleområdet bliver styrket af den grund. Og i en verden hvor vores vigtigste råstof er uddannelser i verdensklasse, kræver det vores opmærksomhed.

Der skal ikke herske tvivl om, at vi i den grad hilser udspillet velkomment, og sender stor ros til den handlekraft, der ligger bag. Vi vil i samme ombæring kraftigt opfordre til, at de penge som bruges på nuværende midlertidige bevillinger til erhvervsskolerne, gøres permanente og lægges på taksametrene sammen med de nye midler. Så kan de 900 millioner rent faktisk sikre den udvikling og fornyelse, som der er så hårdt brug for.

Adm. direktør for IBC Jens Gamauf Madsen og formand for HK Sydjylland

Ole Kjær, Tjørnelunden 2, Jelling.