Vejdirektoratets anbefaling om en tredje Lillebæltsforbindelse syd om Middelfart har mødt alvorlig bekymring fra Trekantområdet Danmark.

For nylig anbefalede Vejdirektoratet, at en tredje Lillebæltsforbindelse skal placeres syd om Middelfart. Selvom Trekantområdet Danmark hilser en ny broforbindelse velkommen, mener de, at en parallel Lillebæltsforbindelse vil være en bedre løsning. De frygter, at forligskredsens forsinkelse i beslutningsprocessen kan have alvorlige konsekvenser.

Trængsel på den Ny Lillebæltsbro

Den nuværende trafikmængde på den Ny Lillebæltsbro er enorm. I 2022 passerede i gennemsnit 55 biler per minut over broen – dobbelt så mange som på Storebæltsbroen. Dette gør den Ny Lillebæltsbro til en af de vigtigste infrastrukturelle forbindelser i Danmark. Jens Ejner Christensen, formand for Trekantområdet Danmark og borgmester i Vejle Kommune, understreger broens betydning:

“Lillebæltsbroen binder Trekantområdet sammen og er afgørende for dansk vækst og sammenhængskraft.”

Bekymringer ved en sydgående bro

Vejdirektoratet vurderer, at den Ny Lillebæltsbro først vil opleve kritisk trængsel i 2040. Dog viser de seneste 10 års data, at trafikken i Trekantområdet og over Lillebælt er steget markant mere end forventet. Fra 2012 til 2022 steg trafikken over Lillebælt med 2,6% om året. Hvis denne tendens fortsætter, vil der i 2030 køre 97.000 køretøjer dagligt over Lillebælt. Det skaber udsigter til alvorlige trafikale problemer, som vil påvirke både erhvervsliv og pendlere.

Desuden indebærer den anbefalede sydgående bro en større påvirkning af et værdifuldt naturområde med høj økologisk værdi. En ny bro vil kunne medføre betydelige indgreb, som kan få alvorlige konsekvenser for biodiversiteten og det lokale miljø.

En anden væsentlig bekymring er, at den foreslåede bro ikke adresserer problemerne med jernbaneforbindelsen. En integreret løsning, der omfatter både vej- og baneforbindelser, er nødvendig for at skabe en bæredygtig og fremtidssikret infrastruktur. Den nuværende jernbanebro over Lillebælt er bygget i 1920’erne og trænger til en opgradering for at sikre robustheden af det danske togsystem.

Støjgener og socialt ansvar

Den foreslåede sydgående bro vil også øge støjniveauet i boligområder, som hidtil har været fri for trafikstøj. Dette kan forringe livskvaliteten for mange borgere og medføre både helbredsmæssige og sociale konsekvenser.

Trekantområdet Danmarks løsning: en parallelforbindelse

På baggrund af disse bekymringer anbefaler Trekantområdet Danmark en parallelforbindelse til den eksisterende Lillebæltsbro. Denne løsning vil beskytte værdifulde naturområder, give bedre forudsætninger for fremtidig jernbanegodstransport og sikre robustheden af dansk infrastruktur. Desuden vil den minimere støjgener og bedre understøtte eksisterende og planlagt energiinfrastruktur.

Forligskredsens beslutning

Forligskredsen har besluttet at sætte arbejdet med Lillebæltsbroen på pause, indtil en forundersøgelse af en fast forbindelse mellem Als og Fyn er klar i slutningen af året. Trekantområdet Danmark anerkender behovet for en grundig vurdering af alternative løsninger, men understreger vigtigheden af, at en strategisk analyse fortsætter. Enhver forsinkelse i beslutningsprocessen vil kun forværre de presserende trafikale udfordringer i regionen.

Trekantområdet Danmark er en politisk styret samarbejdsorganisation mellem syv kommuner: Billund, Fredericia, Haderslev, Kolding, Middelfart, Vejen og Vejle. Samarbejdet ledes af en bestyrelse, der består af de syv borgmestre.

Læs også