Hos FiberLAN har man indført en fire dages arbejdsuge, en banebrydende ændring der både fremmer trivsel blandt medarbejderne og effektiviteten i virksomheden. Det fortæller direktør Jens Christian Lundholdt.

Balancen mellem arbejde og privatliv er essentiel, det var fokus, da FiberLAN på koncernniveau så ind i, hvordan de kunne øge trivslen hos medarbejdere og være mere bæredygtige.

– Vi har først og fremmest en fire dages arbejdsuge, fordi vi ønsker at have bæredygtighed i alt, hvad vi gør, også blandt vores medarbejdere. I den forbindelse er balancen mellem arbejde og privatliv rigtig vigtigt, hvorfor trivsel og balance i arbejdslivet er udgangspunktet, forklarer Jens Christian Lundholdt.

FiberLAN har økonomisk vurderet deres fire dages arbejdsuge og fundet, at medarbejderne er mere effektive når de har færre arbejdsdage. Direktør Jens Christian Lundholdt forklarer at med en fire dages arbejdsuge og en lidt længere arbejdsdag, opnår medarbejderne at installere flere fiberenheder sammenlignet med en fem dages arbejdsuge. Dette skyldes primært reduktion i tid brugt på transport og opsætning, hvilket gør det muligt for medarbejderne at fuldføre opgaver med kunderne på en enkelt eftermiddag, og dermed forbedrer den samlede arbejdseffektivitet.

– Vi har set på, om det kunne hænge sammen rent økonomisk. Det viser sig, at en fire dages arbejdsuge er en god ide, fordi effektiviteten på opgaveløsningerne bliver højere, når medarbejderne er på opgaverne i færre dage, fortæller Lundholdt.Helt konkret kan jeg give et eksempel på, når vi installerer styk, så har det vist sig, at vi ved eftertilslutninger på fiber kunne nå tre styk om dagen på fem dage, svarende til 15 på en uge. Ved en lidt længere arbejdsdag i fire dage, så når vi fire om dagen på fire dage. Det er et styk mere på en fire-dages uge. Det skyldes selvfølgelig, at medarbejderne bruger mindre tid på kørsel, de bruger mindre tid på at pakke ud igen, de kan tage en kunde og gøre kunden færdig samme eftermiddag. Så kort sagt ser effektiviteten ud til at være højere på den måde også.

Konceptet med en fire dages arbejdsuge hos FiberLAN opstod på koncernniveau som en del af en strategisk beslutning om at finde en balance mellem arbejdsliv og privatliv samtidig med at sikre virksomhedens økonomiske sundhed. Efter at have testet idéen gennem pilotprojekter i 2022, har FiberLAN effektivt implementeret denne arbejdstidsmodel i hele organisationen i 2023. Overgangen til den nye arbejdsuge krævede omhyggelig intern opgaveplanlægning, særligt for at imødekomme kundernes behov inden for den traditionelle mandag til fredag arbejdsuge

– Ideen opstod som strategi på koncernniveau. Vi ønskede at kigge i den retning, og se hvordan vi kunne rykke på den dagsorden, hvor vi fandt balancen, men også fik økonomien med. Det undersøgte vi ved at køre en række pilotprojekter i 2022, og i dag har vi stort set rullet det ud i hele virksomheden i 2023, fortæller han og kommer ind på, hvordan virksomheden har implementeret ændringen:

– Det kræver i hvert fald, at vi selv planlægger opgaverne. Det gør det lidt svære hos de kunder, der vil have, at det sker mandag til fredag, men når vi selv har opgaveplanlægningen, så er det lettere, fordi produktionen ikke falder. Den bliver den samme eller højere. I den forbindelse kunne vi stort set bare skifte over til den nye måde at arbejde på, siger Jens Christian.

Men gennem en gradvis tilgang og tilpasning i forskellige medarbejdergrupper, blev denne nye arbejdstid integreret i virksomhedens kultur. Lederne bruger nu fredage på at forberede den kommende uges opgaver, hvilket øger den generelle planlægning og effektivitet. Resultaterne taler for sig selv. Ved siden af øget produktivitet håber Lundholdt også på et fald i sygefravær takket være den ekstra fridag.

– Vi har foretaget skiftet meget langsomt i de forskellige medarbejdergrupper, så vi var sikre på, at hverdagen hang sammen for dem, men også sikret, at det var noget, som vores kunder kunne bruge, siger Jens Christian Lundholdt.

FiberLAN’s overgang til en fire dages arbejdsuge har medført en markant effektivisering, hovedsageligt fordi medarbejderne har mindre kørsel og dermed kan fuldføre flere opgaver pr. dag. Ifølge direktør Jens Christian Lundholdt, tillader denne tidsbesparelse medarbejderne at servicere en hel kunde i stedet for kun en halv, hvilket betyder at der er kapacitet til en ekstra kunde hver dag. Dette er en grundlæggende ændring i deres daglige operationer, der muliggør en komprimering af det, der tidligere tog fem dage, til kun fire dage.

– Det er klart, at den effektivisering, vi skal kigge ind for at trykke noget, der tidligere tog fem dage til nu at tage fire dage, det sker dels ved, at medarbejderne får mindre kørsel til og fra opgaverne. De kan nå en hel i stedet for en halv, når de er ude ved kunden, så der ligger noget helt basalt i, at det er et antal opgaver om dagen, hvor der er plads til en ekstra kunde, siger FiberLAN-direktøren og fortsætter:

– Derudover ligger der en masse planlægning af kørsel og biler, så de rigtige materialer er med, så man ikke har så meget kørsel til grossister i løbet af dagen, fordi man har glemt en stump. At optimere på planlægningen af opgaven har betydet rigtig meget, og derudover har lederne på opgaven fleksible arbejdstider. De kan eksempelvis bruge fredagen på at planlægge næste uges opgaver, imens de ikke har medarbejderne til samtaler og den slags. De holder fri om dagen, så kan planlægningsopgaven for dem ligge der. Grundlæggende er det planlægning og effektivitet, der er fokus. Vi har også forsøgt at sige som udgangspunkt, at de ting i livet, vi skal, som eksempelvis tandlægebesøg og frisør, de kan nu lægges om fredagen som udgangspunkt, med mindre det ikke kan være anderledes. Det giver mindre spildtid, og vi er også ved at opgøre om det rent faktisk ikke også betyder mindre sygefravær. Vi håber, at det også er en effekt.

I begyndelsen af FiberLANs overgang til en fire dages arbejdsuge var nogle medarbejdere skeptiske, men bekymringerne er nu forsvundet, og alle har omfavnet forandringen, som har vist sig at forbedre trivslen markant. Dette gælder især for ansatte med små børn, som værdsætter den ekstra dag til personlige gøremål.

– Der var et par stykker, som fra starten var bekymret, men i dag er alle hoppet på projektet, og de kunne i dag ikke finde på at hoppe tilbage igen, det giver trivsel, især hos de medarbejdere, der har små børn giver det rigtig meget at have en ekstra dag om ugen til at håndtere sit privatliv, svarer Jens Christian på spørgsmålet om modtagelsen af den nye arbejdsform.

Succesen startede med et pilotprojekt og byggede på medarbejdernes villighed til at omfavne denne nye arbejdstilgang. Selvom nogle få stadig arbejder fem dage på grund af kundekrav, bekræfter Lundholdt at den positive indvirkning på virksomhedens økonomi bekræfter, at den nye arbejdsuge er kommet for at blive.

– Vi startede med et pilotprojekt, hvor vi tænkte, at det kunne hænge sammen for os. Det vigtigste er dog at have nogle medarbejdere, der er med på ideen, for hvis ikke begge parter køber ind på at få det til at lykkes, så er det svært. Det kræver en gensidig lyst fra begge parter. Vi har nogle enkelte medarbejdere, der bliver planlagt af andre kunder, og dermed arbejder fem dage, men på alle fronter har det vist at være positivt på alle bundlinjer, så det holder vi fast i, slutter Jens Christian Lundholdt.

Se også