Fredericia har fået et nyt, pulserende byområde, der ikke blot skaber boliger, men også liv og sammenhæng mellem den gamle by og de nye, moderne bygninger. Kanalbyen er blevet en attraktion i sig selv med sin unikke byfortælling og imponerende udvikling. Projektdirektør Peter Kirketofte deler her sin begejstring og indsigt i, hvordan Kanalbyen er blevet en dynamisk del af Fredericia, og hvordan området fortsat vokser og tiltrækker både nye beboere og investorer.

Solen skinner i Kanalbyen, den nye bydel viser sig fra sin fineste side, hvor vandet trækker både beboere, fredericianere og turister til. Der sker noget i bydelen, langt mere end de fleste fredericianere havde troet, der ville ske på så kort tid. Projektdirektør Peter Kirketofte byder velkommen, da vi går rundt i bydelen, og det er med stolthed i stemmen, at han fortæller om udviklingen af Fredericias nye bydel. Han beskriver, hvordan Kanalbyen har forvandlet sig fra et et nedlagt industriområde til en levende og sammenhængende del af Fredericia:

– Kanalbyen er en fantastisk bydel. Vi har fået lavet en bydel, der begynder at være og ligne en bydel, og ikke bare med en enkeltstående karre men en samling af bygninger, hvor der bor mennesker og er liv – også i byrummene mellem husene, fortæller Peter Kirketofte begejstret.

Den nye bydel i Fredericia har udviklet sig fra et projekt til en levende og pulserende del af byen. Da maskinerne først gik i gang, da de første kanaler blev gravet og da de første beboere flyttede ind ændrede meget sig i bydelen, der tidligere husede en fabrik og et skibsværft.

– Der er liv, og efterhånden få ledige lejligheder. Vi får mange positive tilbagemeldinger, men naturligvis også gode råd til, hvordan vi kan gøre noget anderledes. Folk er glade for at bo i Kanalbyen i Fredericia. Kanalbyen er et flot sted at bo og besøge. Vi skaber liv og kvalitet. Man kan se, hvorfor man skal bosætte sig, når man er i Fredericia, fortæller han.

En vigtig del af projektet har været at binde den gamle bydel tættere sammen med den nye, og den udvikling er godt på vej.-

– Man kan fornemme konteksten i fortællingen. Der mangler lidt omkring Gammel Havn, men vi er godt i gang. De ændringer vil ske indenfor de kommende år, forsikrer Kirketofte.

Selvom Kanalbyen, som resten af samfundet, har stået over for økonomiske udfordringer, er der nu positive tegn på horisonten, der afspejler en stabilisering af markedet og en ny bølge af investeringslyst.

– Investeringerne har generelt været gode, men det er klart, at stigende renter og usikkerhed i en kort periode satte en stopper for væksten. Men lige nu går det faktisk bedre. Vi har været igennem en periode med høje renter, høj inflation og høje materialepriser. Renterne falder. Inflationen er i ro. Det betyder også, at investorerne selv ringer igen. Der er forespørgsler og aktivitet på markedet igen. De gør klar til, at renterne falder lige lidt mere, forklarer han.

Når man ser tilbage på udviklingen af Kanalbyen, bliver det klart, hvor bemærkelsesværdigt fremskridtene har været. Derfor glæder Peter Kirketofte sig også over, hvor langt projektet er nået på kort tid. Han påpeger, hvordan de oprindelige bekymringer om markedet er blevet afløst af en positiv bevægelse, hvor selv ejerlejligheder, som tidligere var usikre, nu bliver handlet. Udviklingen demonstrerer, at efterspørgslen er stærk, og at priserne kan holde, hvilket skaber en solid grund for fremtidig vækst og stabilitet i Kanalbyen.

– Når jeg tænker tilbage på, hvor stærkt det faktisk er gået, hvor langt vi er nået, så bliver jeg stolt. Hvis man husker, da kanalerne først blev gravet, gik det stærkt, men alligevel ikke stærkere end de lejligheder, der sættes på markedet, bliver absorberet. Lige nu bliver der også handlet ejerlejligheder, som der tidligere var usikkerhed omkring. Det er en positiv bevægelse for 2024, siger han og tilføjer, at det viser kommende investorer, at priserne kan holde.  

– Vi skal hele tiden have de rigtige boliger på hylderne, der bliver efterspurgt. Vi skal tilfredsstille den efterspørgsel, der er. Der skal være få ledige boliger, så det sker i etaper, men omvendt skal vi heller ikke mangle boliger, understreger Kirketofte.

Investorerne er ifølge Kirketofte interesserede i, at flere aktører bygger samtidig i området.

– De investorer, vi taler med, efterspørger også, at andre kommer til området og bygger samtidig som dem; et supplement. Det giver værdi, siger han.

Peter Kirketofte fremhæver, at Kanalbyen adskiller sig fra andre havneprojekter i Danmark.

– Sammenligner vi Fredericia med andre boligprojekter ved havneområder i landet, så er vores perspektiv anderledes. Uden, at jeg skal gøre mig til smagsdommer, så vil vi også gerne have, at der er liv mellem bygningerne og noget spændende at komme efter. Det er ikke kun om aftenen, eller morgenen når folk skal på arbejde, fortæller han.

En gåtur gennem Kanalbyen byder på vand i centrum, en tur igennem Søndervold Naturpark, og kan lede videre  til en flot sti langs Østerstrand, hvor man kan opleve omgivelserne.

– Man kan se en række smukke karréer i omgivelser, der giver en følelse af et blåt miljø, grønt miljø og et spændende miljø, afslutter Peter Kirketofte.

Med Kanalbyen viser Fredericia, hvordan en ny bydel kan blive en integreret og attraktiv del af en eksisterende by, hvor både livskvalitet og investeringsmuligheder går hånd i hånd.