Sagen om kolonihaveejernes kamp for helårsbeboelse fortsætter, og landsretten vil snart blive involveret for at vurdere sagen på ny. Det fortæller formand Brian Dahl.

Konflikten startede, da Fredericia Kommune politianmeldte 55 grundejere i kolonihaveområdet. Formand for kolonihaveejerne i Fredericia, Brian Dahl, der selv bor på Oktobervej, er rystet over, at byretsdommeren nu har afvist at køre en sag.

– Vi troede, at forhandlingen i juni måned skulle behandles, hvorvidt vi kunne have lov til at køre sagen mod kommunen, og det var det, vi skulle have svar på. Nu viser det sig, at dommeren har valgt at afvise sagen, så vi har på intet tidspunkt haft mulighed for at fremføre vidner eller nogen som helst dokumentation for vores syn på sagen, fortæller Brian Dahl.

Kolonihaveejerne ved stadig ikke, hvad de må. Det er deres opfattelse, at de ikke har fået et konkret svar, og i historisk perspektiv forstår de ikke, hvor Fredericia Kommune har givet så mange dispensationer og så pludselig går en anden vej.

– Det, der skete i i denne uge, var en slags deldom, hvor man afviser sagen, men der tages ikke stilling til, hvorvidt helårsbeboelse er lovligt eller ulovligt. Så man kan sige, at sagen med baggrund i juni måned, er blevet delt op i to, og det har vores advokat Niels Vase ikke været tilhænger af fra starten af, men det var det, dommeren ønskede. Så det er status, at der er truffet en dom desværre til Fredericia Kommunes fordel, men hvor vi ikke er blevet hørt, og hvor vi ikke har haft mulighed for at vidne eller for at fremføre vores syn på sagen, siger Brian Dahl

Siger dommeren noget om, hvorfor man afviser?

– Jeg synes ikke, man kan læse sig til det. Han forholder sig til den lovgivning, der gælder for området. Det, som jeg har udtrykt over for advokaten, er min bekymring for ordentligheden i det her. Fordi jeg synes ikke, man kan afvise noget, når begge parter ikke bliver hørt, uanset om der er en lovgivning, forklarer Dahl.

I denne deldom bliver det dog slået fast, at der ud fra lokalplanen ikke er grundlag for helårsbeboelse. Debatten om kolonihaverne er ikke kun en sag i Fredericia, men i flere kommuner landet over, hvor kommunerne selv nu har valgt at sætte fokus på kolonihaverne, der oprindeligt blev grundlagt med det formål, at borgerne i byerne kunne få frisk luft og græs mellem tæerne. Men undervejs blev der givet dispensationer, også i Fredericia og derfor står Brian Dahl tilbage med stor undren.

– Dommeren siger, at med områdets status og lokalplanen, er der ikke grundlag for helårsbeboelse, og det er der, jeg udtrykker min undring over for vores advokat Niels Vase. Det havde været rart at kunne sidde over for dommeren og udtrykke, hvorfor Fredericia Kommunes ageren gennem 70’erne, 80’erne og 90’erne kan ses igennem fingrene med, når de har givet dispensation til x antal grundejere for at bo her året rundt, forklarer en frustreret formand

– Det er lidt som om, at når lovgivningen går kommunens vej, kan alt lade sig gøre. Nu hvor kommunen ikke er forpligtet til at medvirke til helårsbeboelse, kan man følge lovgivningen og sige, at vi ikke kan opnå status som helårsbeboere herude, tilføjer han.

Vil anke sagen til Landsretten

Hvad er næste skridt i ankesagen?

– Med baggrund i oplevelsen af denne uordentlighed, kan vi sige, at vi gik ind til dette møde med forventningen om at behandle del to af selve sagen, men dommeren traf en beslutning og afviste sagen. Så må vi sige, at man ikke kan gøre det, når kun den ene part er hørt, eller når man følger den gældende lovgivning, mener Brian Dahl.

Han fortæller også, at deres advokat Niels Vase var helt klar i sin udtalelse om, at kolonihaveejerne er nødt til at henvende sig til deres forsikringsselskaber og anmode om dækning for retssagen, så de kan anke sagen videre til Landsretten.

– Vi appellerer sagen til Landsretten på grundlag af, at vi ikke er blevet hørt i denne sag, selvom der alligevel er afsagt en dom. Det er vigtigt at understrege, at dommen ikke siger, at helårsbeboelse ikke er muligt, så det vil ikke ændre noget for dem, der allerede bor her, siger Brian Dahl.

Er det realistisk, at I får mulighed for at føre sagen videre til Landsretten?

– Vores advokat vil være meget undrende, hvis vi ikke får tilladelse til at appellere sagen til landsretten med retssagsdækning. Som Niels også nævner, med al den polemik, der har været i medierne om kommunernes ageren i forhold til sammenlignelige områder, kunne det være fordelagtigt at søge ministerens intervention. Fordi, hvad sker der med lovgivningen, når Svend Auken tilbage i 2001 kan ændre kolonihaveloven for ikke-varige kolonihaver, men vi ikke kan anvende den for vores situation? Det er det, vi arbejder hen imod, slutter Brian Dahl.

Den 9. august 2023 blev kolonihavesagen afvist i retten. Formand Brian Dahl vil anke sagen til Landsretten.