Regeringen har i dag præsenteret sit udspil til et kommende forsvarsforlig, som skal skabe et stærkere og mere moderne, dansk forsvar, som er tættere på at leve op til NATO-målsætning. Landets største erhvervsorganisation, DI, har pæne ord at sige om udspillet, men også en klar opfordring til at bruge milliarderne klogt. – Det er en ambitiøs plan, regeringen har lagt frem, som skal komme hele samfundet til gavn, og som fra dag ét vil skabe tiltrængte forandringer og modernisering i Danmarks forsvar og sikkerhed, siger direktør for DI Forsvar og Sikkerhed, Joachim Finkielman.

-Der er tale om en kæmpe investering, og derfor skal vi skal tænke os om. Vi skal bruge midlerne klogt og skabe forsyningssikkerhed på områder, hvor der er fundamentale sikkerhedsinteresser på spil. Det drejer sig bl.a. om betydelige investeringer i nye skibe til søværnet, droner, cyberforsvar, digitalisering af Forsvaret, overvågning og ikke mindst investeringer i aktiviteter i rummet,

-Vi byder det velkomment, at regeringen har øje for, at den sikkerhedspolitiske situation kræver et stærkt erhvervsliv, der kan bidrage til at skabe sikkerhed og et stærkt forsvar. Derfor er danske ordre og arbejdspladser fremhævet, hvilket er meget positivt, siger Joachim Finkielman.

Virksomheder kan hjælpe Ukraine

-Ukrainestøtte fylder naturligt nok meget. Her har dansk erhvervsliv betydelige kapaciteter, som kan gøre en forskel her og nu. Det kunne blandt andet være droner og antidronesystemer, overvågning, minerydning, beskyttelse, udstyr til specialstyrker, software og cyberforsvar.

-Også på den længere bane kan danske virksomheder indgå i strategisk samarbejde med ukrainerne med henblik på at skabe vækst og ikke mindst opbygge kapacitet i landet på forsvarsområdet.

-Forsvaret skal også have teknologisk løft. Derfor vil det være oplagt at åbne for indsigt i operative udfordringer, så danske virksomheder og vidensinstitutioner kan bidrage med de rette løsninger.

-Forsvaret står samtidig overfor nogle store udfordringer med nedslidte bygninger og forældet materiel. Det til trods for de meget store mængder skattekroner, vi år efter år har skudt i Forsvaret, siger Joachim Finkielman.

Mangel på arbejdskraft

-Tiden er inde til at bruge ressourcerne klogt og rigtigt. Et styrket forsvar kræver nye veje og nye løsninger i en situation med mangel på arbejdskraft, stigende priser og øget konkurrence på forsvarsmarkedet.

-Erhvervslivet er klar til at engagere sig, og bidrage med at lette den store transformation og styrkelse, som Forsvaret skal gennemleve. Det kræver, at barrierer brydes ned, og at alle parter er åbne for dialog og ikke mindst tør træffe modige beslutninger om at gå en ny vej – gerne inspireret af den viden om samarbejde med erhvervslivet og civilsamfundet, som der findes både indenfor og udenfor landets grænser – f.eks. USA, Norge og Finland, siger Joachim Finkielman.