Der er ofte fokus på alder, uddannelsesbaggrund og indkomst, når vi ser på årsager til ulighed i sundhed. Men adskillige undersøgelser viser, at handicap udløser ulighed i sundhed og bør derfor være et fokusområde, lyder det fra DH i nyt sundhedsudspil.

Danske Handicaporganisationer vil have mere fokus på, at et handicap udløser ulighed i sundhed.

DH lancerer derfor et sundhedsudspil med 30 løsninger til at styrke mødet med sundhedsvæsenet for mennesker med handicap, gøre det mere tilgængeligt og skabe en bedre sammenhæng og specialisering.

Undersøgelser viser eksempelvis, at mennesker med udviklingshandicap dør knap 20 år tidligere end mennesker uden handicap. Og tæt på halvdelen af mennesker med handicap siger i en rundspørge, at nye symptomer er blevet tilskrevet deres kroniske sygdom eller handicap, men efterfølgende har det vist sig ikke at være årsagen.

På stort set alle områder har mennesker med handicap også en ringere sundhedstilstand end mennesker uden handicap. Flere har kroniske smerter, oftere søvnbesvær og dårligere mentalt helbred.

Årsagen skal blandt andet findes i mennesker med handicaps møde med sundhedsvæsenet, der langt fra er indrettet til at tage hånd om patienter med handicap.

”Sundhedsvæsnet skal være for alle. Et handicap skal ikke udløse en dårligere behandling. I disse år fylder debatten om ulighed i sundhed, men der mangler et større fokus på, at mennesker med handicap alt for ofte passer dårligt ind i standardkasserne på sundhedsområdet,” siger Thorkild Olesen, formand for Danske Handicaporganisationer.

I dag lever flere end 500.000 danskere med et handicap. Og alle kan få et handicap eller blive nært familiemedlem eller ven til en med et handicap. Måske svigter hørelsen eller synet. Taleevnen eller hukommelsen kan blive svækket eller forsvinde efter en blodprop. Eller det kan være, du rammes af angst, stress eller depression.

Derfor er det oplagt, at handicapviklen i ulighed i sundhed får langt mere opmærksomhed blandt politikere, i sundhedsvæsenet og hos Sundhedsstrukturkommissionen, lyder det fra DH-formand Thorkild Olesen:

– I øjeblikket er Sundhedsstrukturkommissionen begravet i arbejdet med at finde svar på, hvordan vores sundhedssystem skal indrettes i fremtiden. Her er det oplagt, at denne handicapvinkel får en væsentlig plads i kommissionens arbejde.

Fire forslag fra udspillet:

  • Lettere adgang til læger, der er specialiseret i handicap og kroniske sygdomme.
  • Mere systematisk indsats i forhold til at opsøge mennesker med et handicap, så de får et årligt sundhedstjek eller en helbredssamtale hos deres læge.
  • Flere med handicap skal deltage i screeninger og vaccinationsprogrammer.
  • Loft over egenbetaling på lægeordineret sundhedsbehandling, så færre mennesker med handicap skal vælge mellem mad eller medicin

Du kan finde hele udspillet her: https://handicap.dk/nyheder/nyt-dh-udspil-30-skridt-mod-mere-lighed-sundhed