Det er vigtigt at give tilbage. Det er ordene fra Stig Andresen fra Andresens VVS, når han fortæller om lærlinge. For Andresens VVS på Gl. Landevej i Fredericia giver det værdi at være en del af det samfund, som virksomheden er en del af. Derfor er det også vigtigt for den kendte VVS-virksomhed at tage så mange lærlinge ind som muligt år efter år.

Stig Andresen startede Andresen VVS i 2001, og siden førstedagen har lærlinge været en del af virksomhedens DNA. I dag har virksomheden hele fem lærlinge.

– Uddannelse af nye talenter i vores branche er afgørende af utallige årsager. Ved konstant at udlære dygtige fagfolk sikrer vi, at vi altid er klar til at tage fat på nye udfordringer og muligheder. Vores engagement i lærlingeuddannelse har båret frugt; de sidste fem lærlinge er alle blevet fastansatte efter deres uddannelse. Dette understreger vores løbende behov for og engagement i at udvikle kompetencer, hvilket er nøglen til vores succes og vækst, fortæller Stig Andresen.

– Vi oplever en glædelig tendens, hvor vores dygtige lærlinge ofte vender tilbage til os, beriget med ny erfaring og viden. Tag for eksempel en af vores nyudlærte svende, der oprindeligt flyttede til Gram, men senere vendte tilbage til vores fællesskab. Dette bekræfter den stærke forbindelse og loyalitet, vi opbygger med vores team. Det er en ære at se, at de vælger at vende tilbage. Det er essentielt for os at fortsætte med at integrere unge talenter i vores virksomhed, især nu hvor vi, den ældre generation, forbereder os på at give stafetten videre. Dette sikrer en dynamisk og bæredygtig fremtid for Andresens VVS, fortsætter han.

Med et fast blik på fremtiden og en anerkendelse af virksomhedens rolle i at skabe attraktive karriereveje, understreger han betydningen af kontinuerlig læring og udvikling. Hans ord afspejler en stærk forpligtelse til at udstyre både nyuddannede og erfarne fagfolk med de nødvendige færdigheder og viden, der kræves for at trives i et stadigt skiftende arbejdsmarked. Det følgende citat fra Stig Andresen fanger essensen af denne tankegang og fremhæver Andresens VVS’s engagement i at forme fremtidens fagfolk.

Niklas Andresen og Stig Andresen, far og søn. Foto: AVISEN

– Det giver en god værdi for os; også det faktum, at de finder os attraktive, når de er udlærte eller når de har taget andre uddannelser. Deres kendskab til branchen betyder også noget. Generelt er kendskabet til branchen er vigtigt, mange i andre fag har ikke en uddannelsesaftale, så der skal vi også være klar på at byde ind. Tag for eksempel tømrerfaget – det vil rigtig mange gerne ind i, men det kan være svært at finde en læreplads, så er det vigtigt, at vi får fortalt om os, vores branche og de mange muligheder, som der er i vores fag, forklarer Andresen.

Reflekterende over fagets historiske stolthed og dets afgørende rolle i nutidens samfund, giver det følgende citat fra Stig Andresen et indblik i VVS-branchens betydning og potentiale. Han taler om behovet for at genoplive den stolthed, der tidligere var forbundet med håndværk, og samtidig anerkender han, hvordan faget konstant udvikler sig for at imødekomme moderne krav. Med særlig henvisning til VVS’ rolle i den grønne energisektor og betydningen af at være på forkant med teknologiske fremskridt, skitserer han et billede af, hvordan branchen ikke blot følger med tiden, men aktivt former fremtiden.

– I gamle dage var der en stolthed forbundet med at være smed – en æra, vi bør stræbe efter at genoplive. VVS er et fascinerende og tidssvarende fag, der konstant udvikler sig. Fremtiden ligger inden for VVS og grøn energi. Vores medarbejdere spiller en afgørende rolle i at implementere avancerede systemer som varmepumper og andre vigtige elementer, hvor vores ekspertise kommer til sin ret. Vi er også en central del af fjernvarmesektoren, hvilket understreger den brede styrke og vigtighed af vores fag. Vores sektor vil fortsat være en essentiel del af samfundet i mange år fremover, lyder det fra Stig Andresen.

Fra betydningsfulde personlige triumfer til udfordringerne ved at motivere den yngre generation, har han observeret og bidraget til mange lærlinges rejse mod faglig dygtighed. Der er mange menneskelige oplevelser og reflektioner undervejs.

– Når vi taler om vores lærlinge, er der virkelig bemærkelsesværdige historier at fortælle. En af disse er historien om en tidligere misbruger, der begyndte sin karriere hos os som arbejdsmand. En dag kom han til os og spurgte, om han kunne komme i lære, og selvfølgelig var svaret ja. Han gennemførte sin uddannelse som VVS-montør. At se en stor, stærk mand stå med tårer i øjnene og fortælle, at han var den første i sin familie, der fik en uddannelse, gør én utrolig stolt, siger Stig og fortsætter:

– Generelt har vi haft gode erfaringer med både unge og voksenlærlinge. Der har været en udvikling i måden, de unge tilgår lærepladsen på – nogle gange kan de være svære at motivere, men i håndværksbranchen finder de hurtigt deres vej. De søger handling og udfordringer, og det er netop, hvad de får her.

Han adresserer et centralt dilemma i branchen: kontrasten mellem virksomheders behov for kvalificerede lærlinge og realiteten af, hvor disse lærlinge faktisk bliver uddannet. Andresen kaster lys over det, han ser som en uoverensstemmelse mellem store virksomheders udtalelser om lærlingemangel og deres egentlige engagement i at uddanne dem.

– Jeg er fast overbevist om, at man ikke kan drive en virksomhed som vores uden at inkludere lærlinge – der bør altid være plads til mindst én. Interessant nok ser vi ofte, at det er de større virksomheder, der klager over mangel på VVS-lærlinge, men ironisk nok er det netop disse virksomheder, der ofte har færrest lærlinge. Derfor mener jeg, at der bør være et krav eller en tydelig fordel, når kommuner og offentlige institutioner tildeler opgaver, at de virksomheder, der vinder disse opgaver, aktivt uddanner lærlinge. At påtage sig dette sociale ansvar er vigtigt og bør værdsættes. Vi har været i gang i 22 år, og vi har gennemsnitligt haft tre lærlinge pr. år. Vi ansætter dem, der har gjort en god indsats, og hvis der er arbejde til dem. De kender jo virksomheden, så de kan bare starte med det samme, siger han.

Mange dygtige folk uddannet

– Vi har haft fornøjelsen af at uddanne mange dygtige håndværkere, herunder en blikkenslager, der var blot 0,01 promille fra at modtage en medalje. Vi har også haft en lærling, der faktisk modtog en medalje. Disse præstationer giver os en stærk følelse af, at vi uddanner vores lærlinge godt. Det er et bevis på, at vi gør noget rigtigt, og denne kvalitet i vores uddannelse bliver også anerkendt og rost af vores samarbejdspartnere, siger Stig og drikker af en sin kaffe, og det giver pote fortsætter han. Folk vil gerne uddannes her, slår han fast og uddyber:

– Vi har aldrig aktivt søgt efter lærlinge; de har altid fundet vej til os af egen drift. Vi modtager ansøgninger fra steder så langt væk som Odense. Men med det sagt, mener jeg også, at det er vigtigt for os og for branchen som helhed at komme ud og fortælle om, hvad vores arbejde indebærer. Der er en udbredt misforståelse om, at VVS kun handler om at rense toiletter, hvilket jo kun er en brøkdel af vores arbejde. Vi bidrager til så mange andre aspekter, især inden for grøn energi, hvor vores rolle er afgørende. Vi er og vil altid være en integreret del af denne udvikling. For nylig deltog jeg i et kursus hos Grundfos, hvor vi fokuserede på fremtidens pumper, kloaksystemer og relaterede teknologier. Det var en international begivenhed med deltagere fra hele verden.

Med en innovativ plan om at integrere gymnasiale fag i deres lærlingeuddannelse, viser Andresen en fornyet forpligtelse til at tilpasse og berige uddannelsesprocessen. Hans vision går ud over den traditionelle uddannelsesmetode og tager højde for den konstante udvikling i branchen. I hans egne ord reflekterer han over ikke blot nødvendigheden af at investere i mennesker frem for profit, men også vigtigheden af at tage del i den grønne omstilling.

– Næste år tager vi et spændende skridt ved at introducere en ny type elev, som kombinerer uddannelsen med gymnasiedelen. Vi ser frem til denne nye tilgang. Hos os er det en kontinuerlig proces at være med i udviklingen, fordi vi er dedikerede til at uddanne fremtidens arbejdskraft. Men det er vigtigt at huske, at man ikke skal uddanne lærlinge blot for den økonomiske gevinst – det handler om at sikre, at der er kvalificerede mennesker til at føre faget videre, fortæller Stig Andresen og slutter:

– Derudover undrer mange af os over, hvorfor vi i vores samfund anvender rent drikkevand til toiletter, vaskemaskiner og opvaskemaskiner. Det giver simpelthen ikke mening, og her ser vi et stort potentiale for grøn omstilling. Vandet kan virke billigt at bruge, men det koster omkring 40 kroner at bortskaffe, en omkostning der er uundgåelig, selv for dem med regnvandssystemer. Det kræver kun et ekstra rør. Disse emner er utroligt spændende for de unge – ligesom fjernvarme, som bliver mere og mere avanceret og datadrevet. Det er disse historier, vi skal fortælle, for at vise de unge det fascinerende potentiale i vores branche.