Der er fortsat mange, der er udsat for tvang i forbindelse med indlæggelse eller under indlæggelse i psykiatrien. Det viser Sundhedsstyrelsens nye rapport for området fra perioden 1. juli 2022 til 30. juni 2023.

Rapporten viser, at 5.686 voksne og 342 børn og unge har været udsat for en eller flere former for tvang i psykiatrien, målt over et år (perioden 1. juli 2023 til 30. juni 2023).

Der har de seneste 10 år ikke været en stor ændring i, hvor mange voksne, der er udsat for en eller flere tvangsforanstaltninger. For børn og unge er der en stigning i antallet af børn og unge, der er udsat for en eller flere tvangsforanstaltninger i den samme periode.

Antallet af gange, der er anvendt bæltefikseringer, er nedbragt med ca. 43 % siden monitoreringens start (2011-2013). Til gengæld har der i samme periode været en stigning i antallet af gange, der er blevet brugt fastholdelse og akut beroligende medicin med tvang. Samtidig udsættes patienter i gennemsnit flere gange for de to typer tvangsforanstaltninger under indlæggelse i dag end tidligere.

Indlæggelser med tvang
Nogen personer bliver tvangsindlagt flere gange i deres liv. Det ses ved, at antallet af personer, der tvangsindlægges, er uændret gennem de seneste 10 år, mens antallet af tvangsindlæggelser er steget med cirka 50 % de seneste 10 år.

Antallet af børn og unge, der indlægges med tvang har ikke ændret sig meget siden sidste år, mens antallet er steget fra 103 til 185 personer fra 2011-2013 til i dag.

I løbet af de sidste 10 år er andelen af tvangsindlæggelser på røde papirer steget. Det vil sige, hvor patienten er indlagt, fordi personen vurderes at være til fare for sig selv eller andre. I 2011/2012 udgjorde andelen af patienter, der blev indlagt på røde papirer, 58 % af alle tvangsindlæggelser, hvorimod de i dag udgør 68 %.

Udviklingen tyder på, at både voksne, børn og unge ofte er meget syge, når de indlægges i psykiatrien, og at der er potentiale for en bedre opsporing, forebyggelse og behandling af mennesker, der indlægges med tvang i psykiatrien.