Der er brug for, at vi begynder at prioritere anderledes i den offentlige sektor, lyder det fra KL’s administrerende direktør Kristian Vendelbo i en kommentar til Det Økonomiske Råds nyeste rapport.

I sin nyeste rapport lægger Det Økonomiske Råd op til, at der bør føres en strammere finanspolitik – også strammere end regeringen lægger op til – og at økonomiaftalerne med kommunerne og regionerne bruges hertil.

Det undrer KL’s medlem af Det Økonomiske Råd, administrerende direktør Kristian Vendelbo.

– Udfordringen er i virkeligheden, at den kommunale økonomi har vist sig at være for godt styret gennem en årrække. Der har, siden budgetloven blev indført som reaktion på finanskrisen, været meget stram styring af kommuner og regioner, mens centraladministrationens personaleudgifter særligt de seneste år er steget meget markant, siger Kristian Vendelbo og henviser til et svar fra Finansministeriet til Folketingets Finansudvalg, som viser, at der mellem 2017 og 2023 er kommet 16.000 flere årsværk i den statslige administration, hvilket svarer til mere end 11 mia. kr. i rene lønudgifter. Hertil kommer så udgifterne til, at medarbejderne skal have et sted at sidde, en computer, en telefon osv.

Han peger derfor på, at den finanspolitiske udfordring ikke så meget er, at den økonomiske politik ikke giver rum til mere velfærd, men snarere er en styringsudfordring. Fordi den realiserede udvikling ikke synes at svare til de politiske prioriteter:

– Jeg har endnu ikke hørt politikere på Christiansborg ytre ønske om mere administration og bureaukrati frem for velfærd. Alligevel er det den udvikling, vi ser. Dét skred, vi kan konstatere i lønudgifterne i centraladministrationen, kunne man alternativt have valgt at prioritere til et løft af folkeskolen, ældreplejen eller sundhedsvæsenet, siger Kristian Vendelbo.

KL mener derfor, at økonomiforhandlingerne bør bruges til at investere i den almene velfærd og samtidig tage hånd om borgere med særlige behov.

– Vi har som samfund i mange år haft muligheden for at prioritere anderledes, men det er ikke sket. Årets økonomiaftale er en mulighed for at styrke den lokale velfærd, siger Kristian Vendelbo.