Regeringen er sammen med et bredt flertal af Folketingets partier blevet enige om at afsætte over 40 mio. kr. til nye initiativer, der skal styrke turismeudviklingen i hele landet og særligt uden for de større byer.

Dansk turisme er igen i år på rekordkurs med rigtig mange gæster fra både ind- og udland og turismebranchen har gennem de seneste årtier udviklet sig til en dansk styrkeposition, som skaber arbejdspladser og vækst både i og uden for de større byer.

Den udvikling vil regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier (S, V, M, SF, DD, RV, DF og Å) styrke med over 40 mio. kr. Midlerne skal gå til at sætte yderligere gang i udviklingen af kyst- og naturturismen og på at få mere gang i turismen uden for højsæsonen – særligt uden for de større byer. Der afsættes ligeledes midler til at tiltrække flere udenlandske turister ifm. cykelevents i Danmark.

Erhvervsminister Morten Bødskov siger:

– Dansk turisme er kommet stærkt tilbage efter coronakrisen, hvor rekordmange gæster de seneste år har lagt vejen forbi Danmark. Vi har fundamentet på plads, men vi skal fortsat udvikle turismen. Vi kan se, at flere og flere søger mod de naturnære oplevelser bl.a. ved vores kyster, og at udenlandske gæster i højere grad ser mod Danmark, når de planlægger deres ferie. Derfor giver vi nu sammen med et bredt flertal af Folketingets partier over 40 mio. kr. til indsatser, som skal understøtte den gode udvikling særligt uden for de store byer og uden for højsæsonen. For turismen er mere end oplevelser og gode minder, det betyder også vækst og arbejdspladser i hele landet.

Fra årets begyndelse til og med september har der aldrig været så mange overnattende gæster i Danmark. Det er særligt de udenlandske turister, der driver udviklingen. Der har været en stigning på 4,3 pct. i antallet af udenlandske overnatninger i perioden sammenlignet med samme periode sidste år.