Regeringens plan for udvidelse af CCS-teknologien kommer på et helt afgørende tidspunkt, hvis vi skal nå 2030-klimamålet. Det mener Dansk Metal.

CO2-fangst og -lagring kommer til at spille en central rolle i at nå Danmarks 2030-klimamålsætning om en reducering af CO2-udledningen på 70 procent.

Derfor er det også meget positivt, at regeringen netop har præsenteret deres CCS-udspil. Der er nemlig brug for klare rammebetingelser, så vi kan komme et skridt nærmere CCS i fuld skala.

Regeringen vil arbejde med fire hovedspor, som overordnet set handler om at optimere rammebetingelserne for dem, der ønsker at investere i CCS. Heriblandt også en hovedlov for transport af CO2. Det vil resultere i klare rammer for investorerne.

–  Hvis vi skal nå 70-procentsmålet i 2030, så skal hænderne op af lommen. CCS kan bidrage positivt til vores klimaregnskab, og det er derfor en nøgleteknologi, der her bliver præsenteret en konkret plan for. Det glæder mig meget, siger forbundsformand i Dansk Metal, Claus Jensen.

– Vi har i Danmark et helt særligt potentiale for at lagre CO2. Både på grund af Nordsøens optimale lagringsforhold, og fordi vi har en stærk tradition for offshore-industri med en meget dygtig arbejdsstyrke. En analyse fra Dansk Metal viser, at CCS kan være med til at fastholde 3000 arbejdspladser i Nordsøen.

Det er altså helt afgørende, at vi får flere til at søge ind på en erhvervsuddannelse. Derfor er det også positivt, at regeringen netop har sagt, at de vil investere 310 millioner kroner i 2024 stigende til 910 millioner kroner om året i 2030 i erhvervsuddannelserne.

– Jeg er glad for, at regeringen har øje for, at de mange grønne projekter ikke bygger sig selv, men at vi har brug for dygtig faglært arbejdskraft. Udspillet ligger godt i forlængelse af regeringens ambition om, at der skal investeres massivt i erhvervsskolerne, så de blandt andet kan tilbyde de højteknologiske maskiner, lærlingene møder ude på virksomhederne, siger Claus Jensen.