Efter to år med sit banebrydende vandgenindvindingsanlæg estimerer Carlsberg, at bryggeriet i Fredericia har sparet omtrent 1 mia. liter vand. Bryggeriet er et eksempel på, hvordan brede samarbejder, kan løse en af klodens største udfordringer – vandmangel.

I år sætter World Water Day fokus på den globale vandmangel, og hvordan nye teknologier kan være med til at løse den store udfordring. 

For snart to år siden tog Carlsberg Danmark sit nye vandgenindvindingsanlæg i brug. Ved at genanvende 90 % af alt procesvand fra produktionen har anlægget sparet næsten 1 mia. liter vand.Bryggeriets vandforbrug til øl- og sodavandsproduktion er med andre ord halveret fra 2,9 liter vand til 1,4 liter vand pr. produceret liter drikkevare.

– Vand er klodens allervigtigste ressource, men desværre også en knap ressource. Hovedingrediensen i øl og sodavand er vand, og derfor har vi også et ansvar til at bidrage med løsninger, der kan være med til at løse udfordringen med vandmangel, siger Tenna Skov Thorsted, sustainability manager hos Carlsberg Danmark.

Fødevareindustrien er både herhjemme og i udlandet en af de største forbrugere af drikkevand – som både indgår i de færdige produkter og til rensning af de maskiner, som producerer føde- og drikkevarerne. 

– Fordi vi er store forbrugere af vand i fødevareindustrien, er det også os, der kan og skal gøre en forskel via innovation, ny teknologi og partnerskaber. I Fredericia har vi taget et kæmpe skridt med vores nye vandanlæg, men selv mindre reduceringer af vandforbrug kan gøre en enorm forskel, når det skaleres op til at omfatte en hel industri, siger Tenna Skov Thorsted.

Danmark som foregangsland 
Vandanlægget i Fredericia skal være en læringsplatform for Carlsbergs øvrige bryggerier verden over og et eksempel på, hvordan man kan genbruge vand i industrisektoren generelt.

– De sidste to år er vi blevet en masse erfaringer rigere, og vi har vist, at man kan brygge øl mere vandeffektivt. Nu skal de mange erfaringer bruges på Carlsberg Groups øvrige bryggerier til at eliminere vandspild globalt, siger Tenna Skov Thorsted.

I Carlsbergs seneste bæredygtighedsprogram, Together Towards Zero And Beyond, spiller vand en afgørende rolle. 

– Vand har en central rolle i vores bæredygtighedsprogram. Det handler om, at vi skal sikre, at der er vand nok til alle. Det gør vi ved at være så effektive som muligt og ved at genbruge vores procesvand, ligesom vi også sørger for at lave vandprojekter, som giver ligeså meget vand tilbage til lokalbefolkningen, som vi har brugt i områder, hvor vand er en knap ressource, siger Tenna Skov Thorsted. 

Faktaboks

Kort om vandanlægget
Carlsbergs vandgenvindingsanlæg er blevet til igennem det offentlig-private partnerskab DRIP, Danish partnership for Resource and water efficient Industrial food Production, som består af en række fødevare- og teknologivirksomheder og universiteter, der i fællesskab har villet udvikle nye bæredygtige vand- og produktionsteknologier, der kan reducere vandforbruget i fødevareproduktion med 15-30 pct. uden at forringe kvalitet eller fødevaresikkerhed.

  • 90 % af procesvandet genbruges
  • Fra 2,9 til 1,4 liter vand pr. færdigproduceret liter øl
  • 10 % af bryggeriets samlede energiforbrug dækkes nu af vandanlæggets egenproduktion af biogas

Sådan renser Carlsberg vandet
Først renses vandet igennem en proces, hvor næringsstoffer i vandet omdannes til biogas. Herefter føres vandet igennem en tæt membran, hvor bakterier ikke kan trænge igennem og igen igennem et omvendt osmoseanlæg, som fjerner tilbage­værende salte i vandet. De sidste rester af organisk materiale bliver fjernet ved hjælp af en nyudviklet vakuum-UV-teknologi, der også bidrager til desinficering af vandet. Carlsberg tager løbende prøver af vandet, som sendes til både interne og eksterne laboratorier for at sikre, at vandkvaliteten for­bliver høj.