Debatindlæg af Sara Darling Jørgensen og Annette Blynel, Strandgade 27, 5700 Svendborg – begge medlem af regionsrådet i Region Syddanmark for SF.

Det lykkedes. I forbindelse med den netop indgåede budgetaftale i Region Syddanmark har SF haft et stort fokus på de mange børn og unge, der er på venteliste til en udredning i børn- og ungepsykiatrien. Vi har ventetider i vores psykiatri på mellem 70-104 uger. Det skyldes naturligvis ikke uvilje, men manglen på børnepsykiatere. Alle ved, at børn og unge, der er i mistrivsel med mistanke om en psykiatrisk sygdom, blot får det værre og værre på venteliste. En ung udtrykte det således: ”Systemet behandler mig som en sag og sætter mig i kø” – samtidig med han fortalte, at han fik det dårligere og dårligere. Det medfører ofte fravær fra skole, ensomhed og passivitet og måske endda drop ud af uddannelse, og forældrene er rådvilde og fortvivlede. Enhver kan tænke sig til, hvad det betyder. Det er ikke til at holde ud, og vi kan ikke være det bekendt. Derfor ønsker vi i SF at igangsætte et alternativ. Ganske vist et ”mindre” indgribende tilbud, men dog et tilbud, som måske kan gøre en forskel. Vi bør gøre forsøget. Vi er derfor meget tilfredse med, at det nu sker. Vi styrker det ambulante opsøgende team, så de kan opsøge den gruppe, der har det dårligst. Dernæst øges midlerne til den virtuelle rådgivning MINDHELPER, og endelig får vi en aftale med HEADSPACE til at give 12-25 årige samtale og rådgivning. Her er der psykiatrisk sygeplejerske tilknyttet flere steder, som kan medvirke. Erfaringerne viser at det hjælper mange og tager presset af ventelisterne. Måske kan det ovenikøbet medvirke til, at de unge med det største behov kommer hurtigere igennem.

Tak til vores politiske kolleger for opbakning til SF forslaget. Vi skal huske, at ingen børn får det bedre af en diagnose, men det er desværre ofte den eneste vej til at få den nødvendige støtte. Det prøver vi nu at vende lidt om.