Den begrænsede mængde nedbør, som har præget denne sommer, er begyndt at manifestere sig i talrige mindre vandstrømme, hvor mange nu fremstår mere eller mindre udtørrede.

Ibækken, placeret i Munkebjergskoven nær Vejle, er en af disse strømme, som nu kæmper med vandmangel. Konsekvensen heraf er, at de unge ørreder, der blev udklækket i begyndelsen af året, er spredt tyndt ud, skriver DR.

Tidligere på ugen bidrog noget regn til at tilføre lidt vand til bækken, men Kaare Ebert, en biolog ved Danmarks Sportsfiskerforbund, er bekymret for, at vi potentielt kunne være på vej mod en lignende situation som tørken i 2018.

“Rigtigt mange strækninger var knastørre. Der lå bare sten og sand på bunden, og der var ikke noget liv. Det er det, vi frygter, kommer til at ske igen, og at alle fiskene og insekterne forsvinder,” deklarerer han. Gentagne tørkeperioder udgør en alvorlig trussel mod fiskebestanden og det øvrige liv i vandløbene. “Hvis det sker med jævne mellemrum, som vi så det i 2018 og nu igen 2023, så er halvdelen af ørredbestanden forsvundet,” tilføjer han.

I Kolding er der ligeledes vandløb, der oplever vandmangel. “Jordrup Skovbæk løb allerede tør for en uges tiden siden,” informerer Jørn Chemnitz (SF), formand for Kolding Kommunes udvalg for Natur, Miljø og Klima til DR. Han påpeger yderligere, at vandstanden i Seest Mølleå er lav, men at omkringliggende landbrug, der aktuelt pumper store mængder grundvand op til markvanding, bidrager til situationen.

På nuværende tidspunkt kan der ikke gøres meget andet end at håbe på vejrforbedring, siger Kaare Ebert. “Jeg håber på masser af regn. Jeg danser regndans hver eneste morgen, for det er et problem rundt om i landet. Vi har spurgt rigtigt mange steder, og der er mange steder, hvor vandløbene er blevet alt for tørre,” udtaler han.