Over de kommende måneder vil borgerne kunne opleve en række af forstyrrelser i forbindelse med arbejdet. Renoveringsplan vil medføre gentagne ændringer i køreplanen, og i en uge vil der endda være total lukning af sporret til og fra Vejle. Desuden vil det ikke være til at undgå, at arbejdet medfører støj, som vil kunne høres tydeligt i området.

Med en maksimal længde på op til 1500 meter er Banedanmarks ballast-renser en imponerende maskine. Selv i sin “mindre” form på 700 meter, er lyden fra denne kolos markant. I de kommende måneder skal maskinen gennemgå de mange hundrede tons skærver under jernbaneskinnerne ved Fredericia Banegård, samt de tilstødende baneområder og skinnerne mellem Fredericia og Vejle.

Dette markante indgreb er en del af Banedanmarks større renoveringsprojekt, hvor både skinner, skærver, sveller, dræn og meget mere skal fornyes. Derudover skal seks broer også have udskiftet rækværk og andet. Men med omfattende renovering følger uundgåelige gener.

Arbejdsperioden vil indebære betydelige udfordringer for passagererne. Ikke kun vil de blive nødt til at tilpasse sig til en række køreplansændringer, der vil påvirke deres daglige pendling, men de vil også skulle håndtere de midlertidige indførte togbusser som en erstatning for de normale togafgange. Dette er helt klart generende for dem, der er afhængige af toget som deres primære transportmiddel.

Passagererne er ikke de eneste, der vil blive berørt af renoveringsarbejdet. Naboerne til jernbanestrækningen vil også mærke konsekvenserne, især lydmæssigt. Den mest hørbare del af renoveringsarbejdet vil utvivlsomt være ballast-renseren, designet til at rense skærverne under skinnerne. Lyden fra denne maskine vil være konstant og tydelig i løbet af dens drift, hvilket vil kunne høres tydeligt i nabolaget.

– Ballast-renserens job er at løfte skinnerne, rense skærverne nedenunder, og lægge skinnerne tilbage igen i en kontinuerlig proces. Ballast-renseren bevæger sig fremad med cirka en kilometer om dagen, oplyser Banedanmark.

Alt i mens skovler den, filtrerer og renser skærverne, før den kaster dem tilbage på banelegemet, så larmer den altså.

– Vi gør vores bedste for, at sporarbejdet generer så lidt som muligt, men gener kan desværre ikke helt undgås, indrømmer Banedanmark.

De bekræfter, at der vil være støj- og støvgener i forbindelse med arbejdet.

– Særligt støjende arbejde, herunder ballast-rensning, udføres kun i dagtimerne. Men der vil forekomme andet nat-, weekend- og døgnarbejde sporadisk, uddyber Banedanmark.

Forberedelserne til projektet har været i gang i nogle uger allerede, med store bunker af skærver og udstyr opbevaret på Banedanmarks areal ved Prangervej. Arbejdet forventes at være færdigt inden november. Banedanmark har sendt information ud til 237 af banens naboer, udvalgt på baggrund af deres afstand til arbejdsområdet. Yderligere information er tilgængelig på Banedanmarks hjemmeside, og naboerne vil få besked via SMS, hvis der opstår behov for større ændringer i planen.