Arbejdsmarkedet

Få ledige øger behovet for at tiltrække flere til faget og få flere ansatte på ældreområdet på fuld tid, mener FOA. Mens kommunerne oplever mange forgæves forsøg på at tiltrække social- og sundhedsmedarbejdere, har ledigheden blandt social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere ikke været lavere i de sidste 10 år. - Der er meget få ledige medarbejdere tilbage. Det betyder,...
På alle velfærdsområderne er arbejdspladserne gevaldigt påvirket af stigende fravær blandt personalet. Der er brug for at ændre på isolationsreglerne, lyder det fra KL. 21 pct. Så meget af personalet i landets dagtilbud var i perioden 17.-19. januar fraværende, fordi de var hjemsendt til test, isolation, som nærkontakt, syge eller lignende. Det er en stigning fra 16 procent i sidste...
HK er stærkt utilfredse med, at Region Syddanmark på forhånd udelukker, at det administrative personale kan få del i ekstra lønpulje. Det vil gøre det endnu sværere at rekruttere lægesekretærer, som der i forvejen er mangel på, siger lokale sektorformænd Region Syddanmarks forretningsudvalg besluttede onsdag at gå videre med planen om en januarpakke til regionens sygehuse. Pakken indeholder lønløft til...
Det faglige oplæg til en 10-årsplan for psykiatrien viser de store udfordringer, psykiatrien står med. Nu skal der handles, så mennesker med psykisk sygdom, pårørende og medarbejdere kan mærke et løft i kvaliteten, mener FOA. - Nu ligger ansvaret hos politikerne. De skal vise, om de sidste års mange ord om et løft af psykiatrien bare er snak, eller om...
Rektor på Fredericia Maskinmesterskole, Jens Færgemand Mikkelsen, kunne den 1. januar 2022 fejre 25 år som ansat i staten. Jens er selv uddannet Sætteskipper i Frederikshavn og Maskinmester fra Fredericia Maskinmesterskole og har i en periode på 10 år tilbragt det meste af sin tid på søen, over og under dæk på store og små fartøjer. Og spørger du...
To ud af tre var i ordinær beskæftigelse i august 2021, men blandt de ældste på arbejdsmarkedet gjaldt det kun knap halvdelen, viser analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Det er tankevækkende tal, eftersom hele gruppen var i arbejde så sent som i februar 2020, mener chefanalytiker. ARBEJDSLØSHED Under coronakrisens første bølge i foråret 2020 mistede godt 70.000 lønmodtagere deres job og blev...
Mange faglærte tjener mindst lige så meget som den typiske person med en kort eller mellemlang videregående uddannelse fem år efter endt uddannelse, viser ny analyse. Det er en af de fordele ved at tage en erhvervsuddannelse, flere unge skal kende til, mener Poul Nyrup Rasmussen, formand for EuroSkills. UDDANNELSE Seks ud af ti faglærte har en årsløn på mellem 300.000...
Den såkaldte vinterpakke bliver udmøntet som fastholdelsesbonus og tillæg for ekstraarbejde. Det besluttede regionsrådet på sit møde mandag 20. december. Folketinget har afsat 1 mia. kroner, den såkaldte vinterpakke, til særlige, midlertidige indsatser i sygehusvæsenet i vintermånederne. Vinterpakken skal styrke sundhedsvæsenets robusthed henover vinteren. Region Syddanmarks andel er 214 mio. kr. Regionsrådet besluttede på mødet 20. december 2021 de overordnede kriterier...
På under to år har FOA skaffet medlemmer erstatning for arbejdsskader for lige knap en halv milliard kroner. Det er udtryk for et stærkt belastet arbejdsmiljø, mener forbundet. 495.672.809 kroner, så meget har social- og sundhedspersonale, dagplejere, pædagogmedhjælpere og andre offentligt ansatte på FOAs overenskomstområder fået udbetalt i erstatning i 2020 og 2021. Det viser en ny opgørelse fra FOA. -...
I dag meddelte Beskæftigelsesministeriet, at ansatte i sundhedsvæsnet får mulighed for at opspare ferie, der skulle være afholdt inden nytår. Det sker for at skaffe flere hænder i en ekstraordinær situation. Det samme bør gælde medarbejdere i den kommunale velfærd, mener FOA. ”Folk skal ikke miste ferie, hvis de gør samfundet en tjeneste,” siger Mona Striib, forbundsformand. Det vækker undren...

Bankdata bygger stort udviklingskontor i Aarhus

0
En af Danmarks helt store IT-virksomheder, Bankdata, bygger nyt udviklingskontor til 1.100 medarbejdere i Aarhus Nord. Bankdata ser tech-miljøet i Aarhus som det ideelle...