Dansk Metal, Danmarks Lærerforening og Dansk Industri går nu sammen i fælles opfordring til politikerne: Giv samtlige elever i 6.-9. klasse krav på at komme i erhvervspraktik.

Erhvervspraktikken i folkeskolen er et fremragende redskab til at sikre eleverne viden og personlige erfaringer med uddannelse og job. Samtidig kan det være med til at nuancere elevernes opfattelse af arbejdslivet.

Derfor går Dansk Metal, Danmarks Lærerforening og Dansk Industri nu sammen om at højne ambitionsniveauet, når det kommer til erhvervspraktik i folkeskolen.

– Folkeskolen skal ikke bare være et sted, hvor du lærer at læse og regne. Her skal eleverne også få erfaring med praktiske fag. Erhvervspraktikken kan hjælpe eleverne med at få øjnene op for flere forskellige uddannelsesveje efter 9. klasse, og derfor er det tid til, at alle elever får ret til at komme i erhvervspraktik, siger formand for Dansk Metal, Claus Jensen.

I dag fungerer erhvervspraktikken som et tilbud, men nu er de tre organisationer gået sammen om et fælles mål om, at det i fremtiden skal være en ret for alle elever i 6.-9. klasse at blive præsenteret for en praktikplads. Ønsker eleven eller forældrene ikke det, skal det aktivt fravælges og ledsages af en god begrundelse.

Et kvalitetsløft af erhvervspraktikken betyder, at alle børn uanset social eller familiemæssig baggrund skal tilbydes gode og interessante praktikpladser som led i undervisningen.

– Alle elever skal have mulighed for at komme i erhvervspraktik, der skal give dem et bredere perspektiv på tilværelsen, siger formand for Danmarks Lærerforening, Gordon Ørskov Madsen:

– Uanset hvilken kommune eller skole, man kommer fra, skal praktikken have kvalitet, være meningsfuld for eleverne og have sammenhæng med den undervisning, der foregår på skolen.

For at komme i mål skal samarbejdet mellem virksomheder, institutioner og organisationer, som stiller praktikpladser til rådighed, styrkes.

– Det er svært at vide, hvad en industriteknikker laver, hvis man ikke har besøgt en produktionshal eller prøvet kræfter med maskinerne. Derfor skal vi skabe en folkeskole med et tættere samarbejde med lokale virksomheder, så de unge på den ene side får en fed og lærerig oplevelse, der vækker deres nysgerrighed, mens virksomhederne kan møde nye potentielle lærlinge. For vi har brug for at gøre op med vanetænkningen om, at gymnasiet er den eneste vej til et godt liv og samtidig vise alle mulighederne indenfor erhvervsuddannelserne, siger adm. direktør i Dansk Industri Lars Sandahl Sørensen.

Efter endt praktikforløb er det også vigtigt, at der i fremtiden sker en bedre kobling mellem erhvervspraktikken, undervisningen og vejledningen, end tilfældet er i dag. Det vil hjælpe eleverne med at reflektere over praktikken og gøre dem i stand til at træffe et godt og meningsfuldt valg af en ungdomsuddannelse efter 9. eller 10. klasse.