Op mod 240.000 danskere var for nylig på skraldejagt i forbindelse med Danmarks Naturfredningsforening årlige affaldsindsamling. Samlet set blev der fjernet mere end 100 ton affald fra natur, gader og veje – heriblandt tusindvis af de små hvide snus- og nikotinposer.

Frivillige danskere landet over gav for to uger siden naturen, gader og stræder en veritabel forårsrengøring, da børn og voksne rykkede ud med affaldssække, handsker og gribetænger i forbindelse med Danmarks Naturfredningsforenings årlige affaldsindsamling, der i løb af stablen midt-april.

I løbet af en enkelt uge blev der registreret 116 ton affald.

Blandt affaldet var enorme mængder af de såkaldte snus- og nikotinposer. De små poser er en relativt ny affaldstype, som Affaldsindsamlingen derfor i år havde valgt at sætte fokus på.

Indsamlerne blev bedt om at tælle og registrere, hvor mange de fandt. Og det endelige resultat landede altså på 115.000 stk. Det reelle tal er sandsynligvis højere, da ikke alle indsamlere tæller eller registrerer.

Udfordring i hele landet

Der er fundet flest af de små hvide poser i de større byer, men registreringen tegner samtidig et billede af, at det er et landsdækkende problem. Således svarer 76 % af alle, der har registreret affald, ja til, at de har fundet snus- og nikotinposer på deres indsamling, mens kun 19 % svarer nej. Sluttelig svarer 5 % ved ikke.

Og spørger man danskerne bredt, er de også opmærksomme på dem i gadebilledet. Over halvdelen af danskerne mener således, det flyder med snus- og nikotinposer, mens 2 ud af 3 oplever, at affaldstypen er et stigende problem. Det viser en ny undersøgelse som Epinion har foretaget for Danmarks Naturfredningsforening.

For Maria Reumert Gjerding, præsident i Danmarks Naturfredningsforening, vidner årets resultat om, at vi stadig har et kulturproblem med affald.

– På trods af vi er i 2024, finder vi stadig enormt meget affald, som nogen har smidt i vores byer og natur. Man kan prøve at forestille sig: Når en trods alt lille procentdel af befolkningen på én uge kan samle så store mængder affald og jo i sagens natur kun kan dække en brøkdel af Danmarks areal – hvor meget affald og nikotinposer ligger der så ikke reelt derude?

– Hvis vi for alvor skal problemet til livs på den lange bane, er vi nødt til alle sammen at blive bedre til at respektere naturen og vores omgivelser. Samtidig ligger der en helt grundlæggende opgave i, at vi som samfund skal blive bedre til at producere mindre emballage, genbruge og genanvende meget mere. Det vil ikke alene skåne naturen for en masse affald, men er også afgørende i forhold til at nedbringe Danmarks enorme ressourceforbrug, siger hun.

Største opbakning til indsamlingen nogensinde

Aldrig har så mange deltaget i Affaldsindsamlingen som i år. Danmarks Naturfredningsforening vurderer, at op imod 240.000 børn og voksne var ude at samle skrald fra den 8. til 14. april.

– Mens vi kan ærgre os over, at vi stadig finder så meget affald, så glæder vi os virkelig over, at flere og flere danskere bakker op og generelt passer på naturen. Vi ved, at det sender et stærkt signal, når folk ser vores indsamlere – de bliver simpelthen hyldet som helte – så vi håber det påvirker en stor del af danskerne, siger Maria Reumert Gjerding.