Sankthans er en travl aften for brandvæsenet med dobbelt så mange udrykninger som en normal aften. Følg de gode råd fra Danske Beredskaber og Beredskabsstyrelsen, hvis du vil undgå, at brandfolkene afbryder Midsommervisen.

Brandvæsenet rykker ud til mere end dobbelt så mange 1-1-2 udkald sankthansaften som på en normal aften og nat. Du kan reducere risikoen for, at bål bliver til brand ved at overholde de anbefalede sikkerhedsafstande og følge tre gode råd om brandsikkerhed.

– Forsigtighed er nøgleordet, når det kommer til sankthansbål. Sørg for at bygge bålet i sikker afstand til materialer, der kan brænde, tag hensyn til dine naboer og omgivelser, og vær opmærksom på vind- og vejrforhold. Det er også vigtigt, at du aldrig bruger brandfarlige væsker som f.eks. tændvæske eller benzin, når bålet skal tændes, siger Mads Dalgaard, forebyggelsesekspert i Beredskabsstyrelsen.

Tre gode råd til sankthans:

  • Brug aldrig brandfarlige væsker
  • Tænd ikke bål, hvis det er meget tørt eller blæser kraftigt
  • Forlad først bålet, når ild og gløder er helt slukket – hæld evt. vand på

Hold sikker afstand

Når du afbrænder sankthansbål, gælder disse afstandsanbefalinger. Bålet skal placeres:

  • 30 meter fra bygninger med hårdt tag – afstanden fordobles i jævn og frisk vind i vindens retning
  • 60 meter fra tørre markafgrøder
  • 200 meter fra bygninger med letantændelige tage, letantændelig vegetation samt oplag m.v. af brandfarlige stoffer
Anbefalede afstande til sankthansbålet

 

Pas på hinanden omkring sankthansbålet

– Det er vigtigt at tage bestik af situationen, inden man tænder sit bål. Hvis det blæser kraftigt, kan selv en lille gnist udvikle sig til en stor brand, siger Bjarne Nigaard, sekretariatschef hos Danske Beredskaber, som har et godt råd til alle bålmestrene på sankthansaften:

– Hav altid vand til slukning parat i nærheden af bålet og tjek de lokale forhold på brandfare.dk, hvor man også kan finde gode råd til en brandsikker sankthansaften, siger Bjarne Nigaard. 

I særligt tørre perioder kan der ifølge Danske Beredskaber indføres lokale afbrændingsforbud, og man bør derfor altid undersøge, hvad der gælder i sit lokalområde.

Brug kun tørt og rent træ

Et sankthansbål bør mest være bygget af tørt, rent træ. Det kan suppleres med kraftige grene, kvas og tyndere grene. Med de materialer kan der bygges et flot og stabilt sankthansbål.

Det er forbudt at bruge affald, trykimprægneret træ og andet overfladebehandlet træ i sit bål.

Hvis uheldet er ude

Bliver bål til brand, så få folk på sikker afstand. Ring efter brandvæsenet på 1-1-2. Orientér dig om, hvor I befinder jer, inden du ringer. Ved forbrændinger skal du afkøle huden med rindende, lunkent vand og følge de almindelige førstehjælpsråd om, hvornår du bør søge lægehjælp.

Søg information hos din kommune

Planlægger du at tænde sankthansbål på offentlige arealer, bør du undersøge reglerne i dit område. Mange steder kræver det tilladelse at afholde sankthansfesten på kommunens områder, mens det som udgangspunkt er lovligt at tænde sankthansbål i egen have.

Sankthansbål må kun afbrændes den 23. juni. På alle andre tidspunkter af året betragtes det som afbrænding af haveaffald, hvor der normalt gælder andre regler og begrænsninger. Tjek hos din kommune for nærmere oplysninger. Reglerne, der beskriver brug af åben ild, er beskrevet i afbrændingsbekendtgørelsen.