Den danske regering har indgået tre brede politiske aftaler, der indebærer betydelige ændringer i landets abortlovgivning. Disse ændringer omfatter en forlængelse af abortfristen fra 12 til 18 ugers graviditet og en erstatning af de fem regionale abortråd med et enkelt nationalt abortnævn. Derudover vil personer i alderen 15 til 17 år nu kunne opnå en abort uden forældres samtykke.

Retten til fri abort blev etableret i Danmark i 1973 og markerer en grundlæggende rettighed for kvinder. Dette markerer den første større revision af disse regler i næsten 50 år.

Regeringen har sammen med Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre og Alternativet, har aftalt at forlænge abortgrænsen for at give kvinder mere tid til at træffe informerede beslutninger efter fostermedicinske undersøgelser, hvilket styrker deres autonomi.

– Efter 50 år er det på tide, at abortreglerne opdateres for at styrke kvinders selvbestemmelsesret. Medicinsk er der intet belæg for den nuværende ugegrænse, og der er ingen indikationer på, at en forlængelse af denne grænse vil føre til en stigning i antallet eller tidspunktet for aborter. I Sverige har man haft en grænse på 18 uger siden 1996 uden en stigning i antallet af aborter eller ændringer i deres timing, siger Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde.

– Retten til fri abort er helt grundlæggende og afgørende for kvinders liv og muligheder. Mens denne rettighed rulles tilbage globalt, styrker Danmark den i stedet og sikrer, at vores 50 år gamle lovgivning bliver opdateret, siger Digitaliserings- og ligestillingsminister Marie Bjerre.

I 1973 blev 12-ugers grænsen fastsat delvist fordi aborter på det tidspunkt blev udført kirurgisk, hvilket medførte højere risiko for komplikationer efter 12. uge. Dog har fremskridt inden for medicinske teknikker og teknologi, og det at flertallet af aborter nu udføres medicinsk snarere end kirurgisk, betydeligt reduceret sundhedsrisiciene forbundet med senere aborter.

Aftalen introducerer også et nyt nationalt abortnævn for at erstatte de fem regionale råd, adresserer inkonsekvens i deres afgørelser og sikrer en ensartet og gennemsigtig praksis på tværs af landet med hensyn til senabort.

Dette nye nævn, der vil være placeret i Århus og træder i funktion fra 1. juli 2025, vil blive understøttet af Styrelsen for Patientklager. Desuden sigter aftalerne mod at forbedre vejledningen og rådgivningen til gravide kvinder, bedre ruste dem til at træffe informerede beslutninger, og yde mere støtte til kvinder efter en abort eller dem, der får afslag på en senabort.

Ændringen, der tillader 15 til 17-årige at gennemgå aborter uden forældres samtykke, er i overensstemmelse med Danmarks seksuelle lavalder og understreger princippet om, at individer fra 15 års alderen kan træffe selvstændige beslutninger om deres kroppe.

Disse lovgivningsmæssige ændringer vil blive implementeret med en ændring af sundhedsloven, med forslaget forventet fremsat i løbet af 2024/25 sessionen og træder i kraft den 1. juni 2025.