Socialdemokratiet vil bruge yderligere mellem 300 og 900 millioner kroner på erhvervsskolerne, og det er et stort og godt skridt mod flere faglærte, mener 3F’s formand Henning Overgaard.

– Hvis forslaget bliver en realitet, er det et supergodt og kæmpe skridt i den helt rigtige retning. Og det er afgørende, at der er tale om årlige, permanente bevillinger, noget vi i 3F gennem de sidste mange år har kæmpet for.

Det mener 3F’s formand Henning Overgaard om Socialdemokratiets nye udspil om erhvervsskolerne.

– Dette initiativ er helt nødvendigt for at rette op på mange, mange års forsømmelser af erhvervsuddannelserne. Nu kan vi skabe uddannelser, der bedre lever op til de krav om kvalitet, som især de unge efterspørger. Jeg håber og tror, at dette kan være med til at få flere unge fremover til at vælge en erhvervsuddannelse – der er nemlig hårdt brug for dem ude i erhvervslivet, siger Henning Overgaard.

– Skolerne skal i gang med at skabe et bedre studiemiljø, som tiltrækker unge. Samtidig skal både bygninger, materialer og lærerkræfter forbedres, så kvaliteten af uddannelserne hæves. Regeringens tanke om at lade en faglært uddannelse være adgangsbillet til en videregående uddannelse er en god ide, som ligger fint i tråd med vores egne tanker. Men det vigtigste er, at vi nu får skabt et reelt alternativ til gymnasiet – også set med de unges øjne, siger Henning Overgaard.

– Vi skal bruge flere kræfter på at fortælle de unge og deres forældre, at der er hårdt brug for de unges arbejdskraft til at skabe den grønne omstilling. Grøn omstilling skabes ikke bag polerede hæve-sænkeborde i København men af dygtige, faglærte med kloge hænder, der brænder for en bæredygtig fremtid. Klima, miljø og grøn omstilling er nøgleord for de unge. Nu kan de selv være med til at påvirke udviklingen gennem en kvalitets-uddannelse på en erhvervsskole. Det er jeg meget glad for,” siger Henning Overgaard.

En af de problemerne på erhvervsskolerne er ifølge forbundssekretær i 3F, Søren Heisel, det store frafald.

– Det skal vi selvfølgelig finde løsninger på i de kommende forhandlinger. En væsentlig forudsætning for gode løsninger er, at erhvervslivet opretter lærepladser nok, så de unge ikke kommer til at stå med skægget i postkassen midt i deres uddannelse. Vi er på rette vej på dette område, men vi er slet ikke i mål endnu, og i 3F ser vi meget frem til kommende konstruktive forhandlinger om, hvordan vi bruger ressourcerne på den bedste måde til gavn for de unge, erhvervslivet og samfundet. Vi er mere end klar i 3F til disse drøftelser, siger Søren Heisel.