Fra flydende vandhaver i Thy til åben taghave i en københavnsk fodboldklub. Nordea-fonden uddeler 37,7 mio. kr. til 57 nye blå og grønne åndehuller i byer over hele Danmark.

Der er bogstavelig talt udsigt til høj bølgegang og knæhøj karse hos de 57 vidt forskellige foreninger, grønne fællesskaber og organisationer, som hver kan se frem til at modtage op til 1 mio. kr. i støtte fra Nordea-fondens Her gror vi-pulje.

Puljen er iværksat for at støtte borgerdrevne initiativer, som får både bynaturen til at gro og fællesskaberne til at vokse. F.eks. i form af friluftsbade, fælles byhaver og legepladser med biodiversitet i fokus.

Mange af de støttede projekter er mindre anlægs- og facilitetsprojekter, som omdanner asfalterede områder og uudnyttede græsarealer til grønne åndehuller og nye samlingssteder i byerne.

Nordea-fonden havde oprindeligt øremærket 50 mio. kr. til Her gror vi-puljens to uddelingsrunder, men pga. stor efterspørgsel uddeles samlet hele 66,8 mio. kr. – 16,8 mio. kr. mere end planlagt.

– Vi er igen blevet blæst bagover af det enorme engagement, vi har mødt i både frivillige og professionelle organisationer. Der er saft og kraft i de borgerdrevene initiativer, og vi glæder os til at bidrage til at få de mange fællesskabsorienterede aktiviteter til at spire, siger Henrik Lehmann Andersen, adm. direktør i Nordea-fonden.

Flere små fællesskaber i store byer

De 57 projekter kommer fra hele landet, men især foreninger i de større danske byer har vist interesse for puljen.

Seks projekter hører hjemme i Københavns og Frederiksberg Kommune, mens foreninger i både Aarhus og Vejle Kommune tegner sig for fire hver. Også initiativer i Odense, Hillerød, Randers, Viborg, Aalborg, Thisted, Køge, Roskilde, Esbjerg, Kolding og Vejle har fået støtte.

I fodboldklubben Skjold på Østerbro i København har man ambitioner om at blive et moderne forsamlingshus, som er åbent for hele bydelen. Skjold har fået 1 mio. kroner i støtte til at skabe en byhave på klubhusets tag.

– Vi vil gerne etablere et grønt pusterum, hvor klubbens medlemmer og deres familier kan mødes i et fællesskab, opholde sig og dyrke grøntsager, urter og frugter. Vi har ikke meget udeareal, så derfor fandt vi på at udnytte taget, og det har vi fået grønt lys til fra Københavns Kommune, fortæller Kristoffer Horn Jensen fra Skjold, der som Danmarks største fodboldklub satser på bredden frem for eliten.

De støttede projekter modtager i gennemsnit 661.051 kr. og fordeler sig bredt i landets fem regioner:

  • Region Hovedstaden: 11 projekter / 7,5 mio. kr.
  • Region Midtjylland: 17 projekter / 11,5 mio. kr.
  • Region Nordjylland: 7 projekter / 4 mio. kr.
  • Region Sjælland: 8 projekter / 4,4 mio. kr.
  • Region Syddanmark: 14 projekter / 10 mio. kr.

Fokus på bæredygtighed og biodiversitet

Som noget nyt har Nordea-fonden stillet som krav, at alle ansøgere forholder sig til miljømæssig og social bæredygtighed i deres projekt, ligesom der er blevet lagt vægt på borgerinddragelse og lokal opbakning.

I forhold til social bæredygtighed har mange projekter fokus på at åbne for flere brugergrupper samt skabe tilgængelighed for socialt udsatte og personer med handicap, så flere kan blive en del af fællesskabet.

I et udsat boligområde i bydelen Rising i Odense C har den almennyttige boligforening Civica fået 567.500 kr. til at etablere et grønt mødested, der skal bidrage til at trække nogle af områdets ensomme ud af deres lejligheder og ind i fællesskabet med naturen som trækplaster. Rising har en kulturel mangfoldigt sammensat beboergruppe.

– Nogle beboere har et andet natursyn med sig og er måske ikke vant til at opholde sig i det grønne. Vi vil gerne udvikle metoder, så folk har lyst at være ude i naturen, fortæller Katrine Frederiksen, der er civilsamfundsrådgiver for Boligsocialt Hus.

Konkret ser de i Rising på, hvordan man i et bynært område kan dyrke haver i højbede med udgangspunkt i bæredygtighed og biodiversitet.

I Thy vil foreningen Thy Wakeboard også samarbejde med lokale skoler om formidling af miljø og biodiversitet i de kommende flydende vandhaver, som skoleelever og foreningsmedlemmer skal stå for at beplante.

Foreningen har fået 344.320 kr. i støtte fra Her gror vi-puljen til vandhaverne, som foruden at opretholde god vandkvalitet i Limfjorden også skal fungere som bølgebrydere, der giver et roligere vand til glæde for vinterbadere og ikke mindst de mange aktive omkring vandsporten wakeboard, som er en del af Cold Hawaii Inland i Thisted.

– Vi har været rigtig gode til at tiltrække nogle af de unge, som ellers i deres tidlige ungdom ofte falder fra i andre foreninger. Vandhaverne i midten af bassinet vil gøre banen endnu mere attraktiv både for udøvere og for tilskuere, siger formand Thomas Bruhn Helleberg fra Thy Wakeboard.

De fleste af de 57 nye byoaser ventes at være ført ud i virkeligheden i løbet af det næste års tid.

Fakta om Nordea-fondens Her gror vi-pulje

  • Nordea-fonden har med Her gror vi-puljen uddelt 66,8 mio. kr. til 102 projekter i hele Danmark i 2023.
  • Puljen har fokus på at fremme gode liv i byen med fokus på at bidrage til bynaturen og styrke blå og grønne fællesskaber.
  • Alle almennyttige organisationer – dvs. foreninger samt selvejende- og offentlige institutioner – kunne søge fra 200.000 kr. til 1 mio. kr.
  • Nordea-fonden modtog 123 ansøgninger i første runde og uddelte 29,1 mio. kr. til 45 projekter. I anden runde modtog fonden 239 ansøgninger og uddelte 37,7 mio. kr. til 57 projekter.

Læs mere om puljen på www.nordeafonden.dk/hergrorvi