https://www.ibc.dk/fredericia-middelfart/uddannelser/hf-og-vuc/

Tirsdag og onsdag i uge 23 gennemførte Sydøstjyllands Politi, Tungvognscenter Syd en målrettet kontrolaktion mod varebiler omkring Vejle og på Nordvest Fyn. I alt blev 53 varebiler kontrolleret, og 31 sager blev skrevet.

Ved kontrollerne blev varebilerne undersøgt for overholdelse af en række regelsæt, fx om farligt gods, overlæs, og om chaufførerne havde de rette tilladelser og uddannelser mv.

Ved en af kontrollerne viste det sig, at en varebilsvognmand, der ikke selv havde en varebilstilladelse havde ”lånt” en tilladelse af en anden varebilsvognmand. Overtrædelsen gav anledning til en nærmere undersøgelse, der herefter resulterede i flere sigtelser for kørsel uden tilladelse, manglende ansættelsesforhold og udlejning af køretøjer med manglende lejekontrakt.

Resultat af kontrollen

Sydøstjyllands Politi, Tungvognscenter Syd sigtede chauffører og firmaer for følgende overtrædelser

Overtrædelser

 • Fejl og mangler 4
 • Varebil – kørsel uden tilladelse (11 kg) 4
 • Kørsel uden førerret 1
 • Manglende navn og cvr 8
 • Manglende lejekontrakt 2
 • Udlån af varebilstilladelse 1
 • Overlæs 2
 • Ej medbragt kørekort 1
 • Manglende ansættelse 1
 • Manglende tilknytning af varebilstilladelse 1
 • Brug af håndholdt mobiltelefon 3
 • Synsindkaldelse 1
 • Regler om farlig gods 1
 • Manglende varebilschaufføruddannelsesbevis 1

Tirsdag den 6. juni blev kontrollerne gennemført på Nordvest Fyn
Onsdag den 7. juni blev kontrollerne gennemført ved Vejle

Grænsekontrolenheden fra Billund deltog i kontrollen onsdag, hvor 10 dokumenter blev undersøgt (pas, id-kort, opholdstilladelser mv.). Tre varebilschauffører blev sigtet for ikke at medbringe deres pas, da man som 3. landsstatsborger altid skal medbringe sit pas.

https://www.ibc.dk/fredericia-middelfart/uddannelser/hf-og-vuc/