Nye tal viser en udvikling blandt unge danskere: Over det sidste år har ikke færre end 30.000 unge mellem 15 og 24 år besøgt skadestuen med skader relateret til alkohol.

Dette fremgår af en analyse foretaget af Statens Institut for Folkesundhed på opdrag fra Kræftens Bekæmpelse.

“Det er chokerende tal,” udtaler Mette Lolk Hanak, forebyggelseschef hos Kræftens Bekæmpelse, “Jeg er rystet over, at tallene er så høje.” Hun peger på en tendens blandt de unge til at begynde at drikke alkohol i en tidlig alder som en væsentlig årsag til det høje antal alkoholrelaterede skader.

Sidste år foreslog den daværende S-regering at hæve aldersgrænsen for køb af alkohol til 18 år, en foranstaltning der snart skal diskuteres yderligere i politiske drøftelser om forebyggelse. Ifølge Kræftens Bekæmpelse vil en sådan ændring i lovgivningen kunne reducere antallet af drukrelaterede ulykker markant.

Mette Lolk Hanak pointerer vigtigheden af at adressere dette problem: “Vi skal tage dette meget seriøst og arbejde hårdt på at implementere effektive forebyggende foranstaltninger for at beskytte vores unge.”