Nu åbner Fonden for Retfærdig Omstilling op for puljen Udvikling af værdikæder inden for Power-to-X. Her skal 100 mio. kr. hjælpe syd- og nordjyske virksomheder til at udvikle, demonstrere og skalere vigtige teknologier til den grønne omstilling i Danmark.

Syd- og nordjyske projekter får nu mulighed for at søge støtte til Power-to-X-projekter. Formanden for Indstillingsudvalget for Fonden for Retfærdig Omstilling, Peter Hansen, ser frem til at få pengene ud at arbejde i de to landsdele og give udviklingen af de grønne teknologier et skub.

– Hvis Danmark skal være foran på det grønne område inden for Power-to-X, er det helt afgørende, at det går stærkt. Med denne kapitalindsprøjtning får projekterne mulighed for at rykke endnu hurtigere. Derfor vil investeringen i projekter i Syd- og Nordjylland være med til at fremme teknologien, så den bliver hurtigere skalerbar og kan bidrage til at gøre nye nøgleteknologier mere markedsparate, forklarer han.

Søg op til 35 mio. kr.

Små, mellemstore og store virksomheder kan søge op til 35 mio. kr. til et projekt. Midlerne kan også søges af andre relevante aktører inden for Power-to-X, blandt andet klynger, GTS’er og vidensinstitutioner.

Ansøgningsrunden er åben nu og frem til den 26. august 2024, og formanden håber, at der kommer mange forskellige ansøgninger, så alle midler kan sættes i spil.

– Power-to-X indeholder afgørende løsninger, der skal bruges til at realisere vores mål om at reducere CO2-emissionerne, øge energiforsyningssikkerheden og styrke landets position som en førende aktør inden for grøn teknologi. Derfor er det vigtigt, at pengene kommer ud i flere forskellige projekter, som kan modne Power-to-X-teknologier gennem udvikling, demonstration og skalering og dermed øge Danmarks konkurrenceevne på området, siger Peter Hansen.

Power-to-X

Teknologier inden for Power-to-X gør det muligt at producere brændstoffer og kemikalier ud fra vedvarende energikilder. I dag er det overvejende på basis af fossile kilder, og derfor forventes det, at de kommende projekter bliver et vigtigt bidrag til realiseringen af Danmarks mål om klimaneutralitet og grønne omstilling.

Det forklarer Lea Bigom Wichmand, der er afdelingschef i Green Power Denmark, og medlem af Fonden for Retfærdig Omstillings Indstillingsudvalg.

– Anvendelse af Power-to-X-brændstoffer kan bidrage til CO2-reduktion ved at erstatte anvendelsen af fossile brændsler eller materialer – for eksempel hvis e-metanol erstatter olie i skibe, eller hvis den tunge industri erstatter brugen af brint fra fossile kilder, der udleder CO2, med grøn brint baseret på vedvarende energikilder. Uden omstillingen af sektorer, som blandt andet søfart, luftfart og dele af tunge og energiintensive industrier, vil Danmark ikke kunne nå det langsigtede mål om klimaneutralitet. Derudover genererer Power-to-X-processer store mængder overskudsvarme, som potentielt kan udnyttes i fjernvarmesektoren, siger hun.

FAKTA om indsatsen Udvikling af værdikæder inden for Power-to-X: 

  • Formålet med midlerne er at støtte udviklingen af Power-to-X-teknologier, som bidrager til at modne hele eller dele af værdikæden.
  • Indsatsen giver støtte til for eksempel forskning- og udviklingsaktiviteter, investeringsstøtte, kompetencerettede tiltag og forprojekter.
  • Den 8. maj 2024 bliver der holdt et webinar for interesserede, hvor man vil kunne få svar på vigtige emner for ansøgningsrunden ’Udvikling af værdikæder inden for Power-to-X’, herunder vilkår for administration af tilskud, statsstøtte og meget mere.
  • Ansøgningsprocessen er åben nu og frem til den 26. august 2024.

FAKTA om Fonden for Retfærdig Omstilling:

Frem til 2027 investerer Fonden for Retfærdig Omstilling 636 mio. kr. i aktiviteter i Nord- og Sydjylland. Aktiviteterne skal afbøde de negative virkninger af omstillingen til en klimaneutral økonomi. 

Fonden skal spille en central rolle i Danmarks omstilling til en klimaneutral økonomi og investerer blandt andet i projekter med potentiale til at sikre udviklingen af CO2-fangst og -lagring og brintrelaterede teknologier, herunder Power-to-X. 

Fonden for Retfærdig Omstilling medfinansierer projekter, der skal:

  • Skabe et sammenhængende Danmark med stærke lokale erhvervsfyrtårne
  • Sikre bedre vilkår for grøn omstilling i danske SMV’er
  • Teknologi og forretningsudvikling inden for Power-to-X
  • Understøtte udviklingen af brun bioraffinering såsom pyrolyse
  • Sikre udviklingen af CO2-fangst, -lagring og brintrelaterede teknologier

Et særskilt indstillingsudvalg med 14 medlemmer, der har erhvervsmæssig indsigt og teknisk ekspertise inden for klima- og energiområdet, udmønter midlerne.

Sidst fonden uddelte midler til Syd- og Nordjylland, fik fem projekter sammenlagt 278 mio. kr.