Velfærdsdirektør Louise Thule på Fredericia Kommune har svaret på kritikken fra landsformanden for Landsforening Autisme, Heidi Thamestrup, som Fredericia Avisen bragte igår.

– Jeg kan som direktør for velfærdsområdet ikke genkende ordlyden og indholdet i avisartiklen, som Fredericia Avisen bragte den 22. maj 2015.

– Vores opgave er at servicere borgerne og varetage børns læring og trivsel med empati og ud fra de lovgivningsmæssige rammer, som vi arbejder i. Vi forsøger hver dag at give en professionel og faglig dygtig sagsbehandling i konstruktiv dialog med såvel forældre som børn.

– Når det vurderes, at der er  behov for tilbud og støtteforanstaltninger til børn og unge, tages der udgangspunkt i det enkelte barns behov og det serviceniveau, som der politisk er besluttet. De tilbud og den beslutning, der træffes, drøftes naturligvis med de involverede parter. Vi er klar over, at vi ikke altid kan opfylde hvert enkelt ønske i disse, ofte svære sager. Men det er vigtigt for mig at præcisere, at dialogen og samarbejdet altid skal ske i en gode tone.

– Det skal desuden nævnes, at det, hvis man som borger ikke er enig i kommunens afgørelse, altid er muligt at klage. Klagen sendes videre til Ankestyrelsen, der træffer den endelige afgørelse i den enkelte sag, skriver velfærdsdirektør Louise Thule til Fredericia Avisen.