Tre hold har siden foråret arbejdet med at skabe bud på visionen for omdannelsen af Trafikhavnen i Middelfart til et nyt bæredygtigt bykvarter på havnen. Onsdag den 25. august præsenteres vinderen af konkurrencen ved et arrangement på KulturØen. 

Afsløringen sker ved at arrangement på KulturØen den 25. august kl. 15.30 – 16.30. Her er alle velkomne til at høre vinderholdet præsentere deres vision – samt se modeller og plancher fra alle tre hold. På grund af coronarestriktioner er der et begrænset antal pladser, og tilmelding for gæster er nødvendig på nedenstående link.https://middelfart.plan2learn.dk/dl.aspx?xmg=0f492a4c-8b3a-46bf-9fde-17f1bedbd68d&r=KursusValg.aspx?id=84368

Ud over vinderholdet deltager bedømmelsesudvalget, som har medvirket til at vælge den vision, der skal arbejdes videre med. 

Program:

  • 16.30 Velkomst v. Johannes Lundsfryd
  • 16.40 Resultatet af bedømmelsen v. fagdommer Stephen Willacy
  • 17.00 Det videre forløb v. Planchef Karin Niemann-Christensen 
  • 17.10 Fremlæggelse af vinderforslaget v. vinderteamet 
  • 17.30 Forfriskning og mulighed for at se modeller og plancher 
  • 18.30 Tak for i dag 

Modeller og plancher fra alle tre hold vil efterfølgende blive udstillet på Middelfart Rådhus. 

Middelfart Kommune har gennemført visionskonkurrencen i samarbejde med rådgivningsfirmaet Grandville. Tre tværfaglige hold bestående af arkitekter, ingeniører og konsulenter med viden om for eksempel byliv og bæredygtig byudvikling er inviteret til at byde ind på opgaven. Efter konkurrencen skal vinderholdet bistå kommunen med at udarbejde en strategisk udviklingsplan for området, og derefter skal der laves lokalplaner, så byggeriet kan komme i gang.