Fredag den 26. juni 2015 kunne vi holde rejsegilde ved Kirstinebjerghallen. Rejsegildet er den fest, som bygherren holder for håndværkere, arkitekt og teknikere, når tagkonstruktionen rejst. Så anses bygningen for at være etableret, også selv om der endnu mangler meget, før det er klar til at blive taget i brug efter hensigten.
Rejsegildet blev holdt på byggepladsen på Havepladsvej og traktementet var helt i overensstemmelse med traditionerne: sodavand og pølser.

Den nye bygning var pyntet med en flot krans, som det sig hør og bør. Det er bygmester, det skal sørge for kransen, men han var lige ved at glemme, at traditionen også foreskriver, at Dannebrog skal placeres Dannebrog øverst på stangen. Det rådede han hurtigt bod på for fik placeret flaget helt rigtigt!

Under arrangementet holdt distriktsskoleleder Egon Sørensen en tale, hvori han bl.a. sagde. ”Det er skik og brug, at man afslutter talen med sætningen “Gid dette hus må bestå i så mange år, som dette glas går i skår”, hvorefter man slår et glas itu mod et af husets vægge.” Det gjorde han dog ikke, men nævnte, at han virkelig glædede sig over, at det nu var lykkedes at se en hal blive bygget op i Kirstinebjergskolen, og at han var imponeret over det engagement, håndværkerne gik til sagen på.

Egon Sørensen sluttede talen af med at sige tak til alle håndværkere, arkitekt, ejendomsadministration, forvaltning, politikere og andre involverede i byggeriet.

Susanne Eilersen, p.t. formand for Børne- og Uddannelsesudvalget og netop valgt til folketinget, havde også fundet tid til at deltage i rejsegildet. Hun sagde bl.a.: Det er virkelig dejligt for Kirstinebjergskolen, men også for alle foreninger i Nordbyen, at de nu får en hel hal til både skolebrug og fritidsbrug. Jeg glæder mig til at følge det videre arbejde med hallen.

Fakta:
Det samlede anlægsbudget for multihallen er på godt 12,5 mio. kr. excl. moms, og den vil stå færdig til ibrugtagning 9.oktober 2015. Gymnastikforeninger og Fredericia kommune arbejder sammen om at få etableret en springgrav i hallen. En sådan koster op i nærheden af en million, hvilket betyder, at gymnastikforeningerne skal indsamle en del af midlerne for at springgraven realiseres.