Der har løbende været debat i Danmark og internationalt om omvendelsesterapi, hvor homo- og biseksuelle og transpersoner bliver forsøgt ”omvendt” eller ”kurereret”.

Regeringens udmelding kommer blandt andet som opfølgning på en ny undersøgelse, der tyder på, at omvendelsesterapi finder sted under visse former i Danmark, og at unge er særligt udsat for omvendelsesterapi.

Beskæftigelses- og ligestillingsminister Peter Hummelgaard siger:

– Mindreårige skal ikke udsættes for forsøg på at omvende eller kurere deres seksualitet eller kønsidentitet. En ny undersøgelse peger desværre på, at den håbløse og forældede tankegang om omvendelsesterapi finder sted i Danmark. Og at dem, der udsættes for det, har øget risiko for blandt andet ensomhed og selvmordstanker.

– Ingen skal omvendes fra deres seksualitet eller kønsidentitet, og det sender vi nu et helt klart og tydeligt signal om. Vi skylder de børn og unge, der oplever omvendelsesterapi, at reagere. Derfor handler vi nu.

Undersøgelsen ”Omvendelsesterapi: Viden om udbredelse og karakter i Danmark – Med blik til udlandet” er udarbejdet af Als Research på baggrund af data fra undersøgelser fra henholdsvis 2015 og 2020.

Undersøgelsen indikerer blandt andet, at:

  • 8 pct. af LGBT-personer i Danmark har oplevet, at personer i deres omgangskreds har forsøgt at ”omvende” dem fra deres seksuelle orientering eller kønsidentitet.

  • 3 pct. af LGBT-personer i Danmark har oplevet, at deres familie – på et eller flere tidspunkter i deres liv – har forsøgt at ”helbrede” dem for deres seksuelle orientering eller kønsidentitet, enten ved hjælp af en læge, en psykolog/psykiater, en religiøs vejleder, en slægtning eller ven af familien, gennem brug af religiøse/åndelige ritualer eller på andre måder.

  • Det er uvist, hvor stor en andel af de ovennævnte oplevelser blandt LGBT-personer i Danmark, der kan beskrives som decideret ”omvendelsesterapi”. Ikke desto mindre indikerer de samlede data tydeligt, at ”omvendelsesterapi” i bred forstand finder sted under visse former i Danmark, herunder især udøvet af familiemedlemmer og af andre personer i LGBT-personers umiddelbare omgangskreds.

  • Særligt yngre LGBT-personer under 30 år oplever at blive udsat for forsøg på ”omvendelse” og ”helbredelse”. Andre særligt udsatte er fx transpersoner, LGBT-personer med minoritetsetnisk og/eller muslimsk baggrund, LGBT-personer fra familier med meget religiøst praktiserende forældre samt forældre, for hvem ære og/eller religion har stor betydning for deres syn på LGBT.

  • Oplevelser med ”omvendelsesforsøg” og lignende er forbundet med signifikant og alvorligt forhøjet risiko for psykisk mistrivsel, ensomhed, selvmordstanker og selvmordsforsøg blandt LGBT-personer i Danmark.