Det er dyrt at vedligeholde vejnettet, men i år er der blevet råd til at gøre en ekstra indsats for at sikre gode kommunale veje og cykelstier i Kolding Kommune. Det er bl.a. kommet flere mindre veje og boliglommer til gode.

”Hvis vi sammenligner med tidligere år, så har vi fået råd til at vedligeholde flere kvadratmeter veje og stier. Jeg vil skyde på, at vi i år laver 20 pct. mere asfaltarbejde end i 2014,” oplyser vejingeniør Rasmus N Bonde, Kolding Kommune.

Disse veje og stier får nyt slidlag

I oversigterne i faktaboksen kan du se, hvilke veje og stier, som får nyt slidlag eller anden belægning i år. Cirka halvdelen af arbejdet er allerede udført.

”I år har vi fået råd til at komme ud på de mindre kommunale veje og boliglommer. Disse veje blev typisk fravalgt tidligere, hvor vi prioriterede de større og langt mere trafikerede veje for at tilgodese flest mulige trafikanter. Men nu har vi økonomi til også at gøre noget ved de mindre kommunale veje,” forklarer Rasmus N Bonde og fortsætter:

”Der er også blevet penge til at reparere og vedligeholde nogle af de små kommunale veje ude på landet, som har været slemt nedslidt på grund af kørsel med tunge landbrugsmaskiner. Disse veje giver vi nu en speciel og lidt tykkere belægning, der bedre kan klare belastningen.”

Flere penge til asfalt

Når der er blevet råd til mere asfaltarbejde i år, skyldes det, at politikerne sidste år afsatte ekstra penge til at vedligeholde kommunens veje og stier. Ca. 10 mio. kr. ekstra de næste tre år skal gøre indhug i det efterslæb, som er opstået gennem en årrække. Samtidig nyder kommunen godt af hård konkurrence blandt asfaltentreprenører.

”Det er dyrt at vedligeholde veje, men det er endnu dyrere at udskyde arbejdet, så vi er glade for de ekstra penge, politikerne har givet os. Det sætter os i stand til at undgå, at værdien af vores vejnet forringes. Samtidig har vi fået en god og fleksibel rammeaftale med asfaltentreprenøren Colas A/S, som også gør, at vi får meget ud af vores penge,” siger områdechef Martin Sejersgaard-Jacobsen, Kolding Kommune.

Faglig vurdering

Når Vej og Park udpeger de veje, som skal vedligeholdes, sker det ud fra en omhyggelig vurdering af vejenes tilstand. Vejdirektoratet foretager et eftersyn af 1/3 af vejnettet hvert år, så alle kommunale veje bliver synet og vurderet hvert tredje år. Ved tilsynet bliver de enkelte veje tildelt skadespoint ud fra, hvor mange huller, krakeleringer, osv. den pågældende vej har. Også Vej og Parks egne tilsyn samt indberetninger fra borgerne indgår i bedømmelsen.

De mange informationer samles i it-systemet Vejman.dk, som udarbejder forslag til, hvilke veje der skal vedligeholdes ud fra parametre som trafikmængde, tilstand og økonomi.

”På den måde får vi et solidt fagligt grundlag for vores vedligeholdelsesarbejde, så pengene bliver brugt bedst muligt, og så vedligeholdelsen kommer flest mulige bilister til gode,” forklarer Rasmus N Bonde.

Giv et praj

Du kan indberette huller i vejen, dårligt vedligeholdte cykelstier, osv. via Giv et praj. Alle henvendelser bliver vurderet, prioriteret og lagt ind i Vej og Parks daglige planlægning. Skader, der anses for trafikfarlige, vil blive løst først.