Fremtiden byder på mere trafikstøj, men allerede i dag er støj et stort problem flere steder i landet. Derfor indeholder regeringens ’Infrastrukturplan 2035’ 55 km støjskærme ved 11 større motorvejsprojekter og yderligere 3 mia. kr. til støjskærme i støjbelastede områder langs statsveje.

Støjskærme er typisk konstrueret i stål og aluminium, men i Hjørring har virksomheden PileByg specialiseret sig i et grønt alternativ med samme lydreducerende effekt.

Mandag den 23. august fra kl. 12-13, besøger transportminister Benny Engelbrecht virksomheden. Anledningen til besøget er en ny analyse udarbejdet af den rådgivende arkitekt- og ingeniørvirksomhed Sweco, der viser, at de grønne støjskærme er langt mindre klimabelastende end de traditionelle skærme af stål. Faktisk kan der opnås en klimagevinst ved at satse på træ-støjskærme, da træ optager og lagrer CO2 i modsætning til stål, der er et af de mest klimabelastende materialer i byggeriet[1].

– Analysen viser, at der vil være en klar klimagevinst ved at vælge støjskærme af træ i stedet for af stål og aluminium, som man har brugt hidtil. Alene de planlagte 55 km støjskærm langs motorvejsanlæg vil give en anslået klimagevinst på 26.351 tons CO2e, hvis man erstatter stål med træ. Det svarer til 1.800 danskeres årlige klimapåvirkning eller 10.500 personers flyrejse til Thailand tur-retur, siger Johannes Falk, der er direktør i PileByg.

En tur i klimaskoven

Når transportministeren besøger PileByg på Villerup Hovedgaard i Hjørring, skal han først en tur i klimaskoven, hvor PileByg henter træ til de grønne støjskærme. Ministeren får indblik i udvikling og forarbejdning af de grønne støjskærme, både de klassiske træskærme og naturstøjskærme i piletræ, som bl.a. er opført i Folehaven i København. Ministeren præsenteres også for Swecos rapport, der viser, hvordan støjskærme af træ kan bidrage til en CO2-reduktion.

– Analysen viser også, hvordan vi som producent belaster klimaet, når vi anvender stål og aluminium, der typisk har rejst langt, mens vi kan bidrage positivt ved at bruge træ fra vores nabolande eller ideelt fra dansk klimaskov. Træet kan dyrkes ekstensivt på landbrugsjord og i kort rotation; det sikrer højere optag af CO2 end træ hentet i ’gammel skov’, forklarer cand.silv. Johan Pedersen, der er ansvarlig for bæredygtig produktion hos PileByg.

I dag anvendes træ typisk kun som facadebeklædning på en støjskærm, der er bygget i stål eller aluminium. Klimamæssigt er det ikke en materialeøkonomisk løsning. Klimagevinsten opnås først, når selve skærmen er i træ, mens blot fundamentet er af stål.

Fakta: Klimagevinsten ved støjskærme af træ vs. stål

  • En grøn støjskærm har et klimaaftryk på ca. 30,4 kg CO2e/m2 kontra stålskærmens ca. 92,5 kg CO2e/m2[2]
  • I skærmens levetid lagrer en grøn støjskærm ca. 97,6 kg CO2e/m2 i det træ, skærmen er konstrueret af
  • Hvor der vælges en grøn støjskærm i stedet for en stålskærm, er der en nettogevinst for klimaet på ca. 159,7 kg CO2e/m2 samlet i CO2e lagret i træet og sparet CO2e fra fortrængning af en stålskærm[3]

Bemærkning fra Sweco om rapporten

Rapporten analyserer på én type standardstålkassette-støjskærm. Der findes mange forskellige typer skærme i stål og aluminium (paneler og kassetter). Den grønne skærm er beregnet med montering på stålsøjler for at matche praksis i dag. Der ville være større klimagevinst ved at bruge træsøjler monteret i stolpesko af stål.

[1] Se https://www.materialepyramiden.dk

[2] Dette tager kun højde for stålskærmens udledning i dens levetid og ikke for demontering og omsmeltning af stål/aluminium.

[3] Det anmærkes, at nettokulstoflageret forekommer i produktets levetid (ca. 36 år).