Optimismen i bygge- og anlægsbranchen er helt i bund. Knap hver 3. mindre byggevirksomhed forventer fald i årets resultat, antallet af opgavetilbud er faldet markant over de seneste 3 kvartaler, og virksomhederne forventer mindre at lave resten af året. SMVdanmark anbefaler blandt andet, at der indføres et investeringsfradrag ved grønne byggeopgaver.

Voldsomme energiprisstigninger, dyre materialer, en kraftigt stigende rente og generel usikkerhed præger dansk økonomi. Det er en cocktail, der er giftig for byggeriet, og det mærker branchen. Næsten hver 3. mindre byggevirksomhed forventer, at 2022 ender med at give et ringere overskud end i 2021, og forventningen til at der bliver nok at lave resten af året, er den laveste i ti år.

Det viser en analyse fra SMVdanmark, der organiserer 18.000 små og mellemstore virksomheder.

Lasse Lundqvist, konsulent i SMVdanmark, mener byggeriet med rette ser ind i en mørk vinter.

– De mange fastpriskontrakter, der især i første halvdel af året fastlåste virksomheder i underskudsgivende opgaver, fordi materialepriserne gik amok, har drænet kassen. De mindre virksomheder er typisk mindre velpolstrede og har ikke den samme likviditet til at stå imod, når der kommer pres på forretningen, siger han.

Ifølge Lasse Lundqvist er det nu også de private byggeopgaver, som udebliver hos de mindre byggefirmaer. Inflation og energikrise giver slunkne husholdningsbudgetter, og så udsætter man byggeopgaver som fx nye gulve eller carport. Aktiviteten i byggeriet ligger allerede langt under normalen, og hver 6. byggevirksomhed forventer, at antallet af medarbejdere falder over de næste tre måneder.

Tallene er ildevarslende og tegner et billede af, at vi kommer til at se flere konkurser i bygge- og anlægsbranchen i den kommende tid, siger Lasse Lundqvist.

– Byggeriet er en god temperaturmåler på økonomien, fordi den er så konjunkturfølsom. Når konjunkturerne er dårlige, bremser byggeriet op. Vi har tidligere set, at en nedgang i byggeriet spreder sig til resten af økonomien med konkurser og faldende beskæftigelse, siger han.

Et lyspunkt i en mørk tid

Mens det totale antal byggetilbud er faldet markant over de sene tre kvartaler, ligesom den samlede byggeaktivitet er faldende, er der til gengæld vækst inden for energieffektiviserende byggeopgaver. Det er positivt og kan hjælpe med at holde hånden under mange af de pressede virksomheder, mener Lasse Lundqvist.

– Både virksomheder og private har i lyset af energikrisen kastet sig over energieffektiviserende initiativer for at minimere deres energiforbrug. Det er initiativer, som f.eks. varmepumper, solceller, jordvarme og isolering som er meget efterspurgt i øjeblikket. Den interesse bør vi tilskynde ved at indføre et grønt investeringsfradrag, der giver de meget energiintensive virksomheder mulighed for at trække de ressourcer, de bruger på energieffektivisering, fra.