Under overskriften gælder loven ikke mere i Fredericia Kommune skrev Carsten Uhre et åbent brev til By- og planudvalget. Kritikken omhandler en byggesag fra Egebækvej i Erritsø. Nu har udvalgsformand Søren Larsen (A) svaret på kritikken, men der skal mere til, hvis man spørger Carsten Uhre og en række naboer.

– Vi har nu gentagne gange gjort opmærksom på ulovlige beslutninger omkring byggesagen på Egebæksvej 34 og 36. Desværre udvikler sagen sig mere og mere grotesk, derfor skriver vi nu et åbent brev til jer i håb om at sagen bliver taget alvorligt. De 4 grunde, Egebæksvej 30, 32, 34 og 36 ligger på gammel mosejord, og der står jævnligt vand på grundene. Alle grundene ligger i samme kote (højden for et bestemt terrænpunkt red.) Hvis man terrænregulerer på Egebæksvej 34 og 36, så kan selv de fleste skoleelever, som lige er startet på fysik, fortælle hvor vandet løber hen, skrev Uhre og fortsatte:

– Vi har nu fået en tilbagemelding fra kommunen, som siger at vi tager fejl, da vandet løber fra de eksisterende grunde på Egebæksvej 30 og 32, ind på de terrænregulerede grunde på Egebæksvej 34 og 36, dvs. vandet løber opad, efter vores kendskab, må Fredericia kommune så være den eneste kommune, hvor vand ved egen kraft løber opad? Iht. loven, skal man holde vand på egen grund, så I har netop bekræftet at fastholde en ulovlig beslutning. At man som kommune kan se stort på de alvorlige gener, i form af oversvømmelse, som man udsætter naboerne for, er os fuldstændigt ubegribeligt. Og for ikke at tale om de eksisterende husejeres forsikringer, hvor de i yderst konsekvens også kan få problemer.

Uhre og naboer har tidligere spurgt kommunen, hvorfor man ikke klimasikrer området, i stedet for at klimasikre to enkelthuse, med potentielt katastrofale konsekvenser for naboerne. Kommunen deler dog ikke den vurdering. Søren Larsen skriver i et svar.

– Det er beklageligt, at I fortsat er af den opfattelse, at der skulle være taget ulovlige beslutninger i sagen, der som bekendt har været behandlet af udvalget af to omgange. Først på et udvalgsmøde og senere ved fremmøde hos jer. Ligeledes har forvaltningen gennemgået sagen af to omgange og senest har forvaltningen inviteret jer ind på rådhuset til en gennemgang, hvor I fik gennemgået udfaldet af anden omgang. Vi mener derfor, vi har lyttet til, og svaret på jeres spørgsmål og bemærkninger.

Naboer frygter stadig for fremtiden

Flere naboer svarede allerede på nabohøringen, at der var noget galt, herunder med visualiseringen af projektet, som de ikke mente var korrekte. 

-Der skal bygges to huse, og i klimasikringens navn har man fået lov at hæve sokkelhøjden. Det fik os til at klage til kommunen. Flere aspekter er uhensigtsmæssige og ulovlige, mener vi. På de tegninger, som vi fik i første omgang med 1,5 hus, var tydligt at se, at det var forkert. Det viste hus var for lavt i forhold til de konkrete tegninger, men det har ikke været muligt at få det rigtige materiale. Det kalder jeg for manipulation. Vi har fået lavet vores egen undersøgelse, søgt aktindsigt og søgt den korrekte visualisering. Men bygherre og kommune fastholder mål, hvilket er meget uheldigt, siger Carsten Uhre og slutter:

-Selve området er en gammel mose, der går helt tilbage til istiden, hvor vandet har samlet sig naturligt. Det betyder, at der bliver helt blankt med vand i området. Derfor har vi klaget. Det er ulovligt, hvis de kører det igennem. Kommunen fastholder, at det ikke er ulovligt. De mener, at vandet løber den anden vej på trods af, at vi ikke mener, at vandet kan løbe op ad ved kraft.  I stedet for at terrænregulere på de nye grunde, leder man vandet ind til naboerne, og det er ulovligt. Jeg tror, at det bunder i, at man ikke har forståelse for, at det er en gammel mose, hvor vandet samles, her er det grundvandet der stiger op og giver overfladevand. 

Fredericia Kommune vil gerne i dialog

Søren Larsen opfordrer Uhre og co. til at gribe Fredericia Spildevand og Energi A/S for at lave en håndtering på deres egne grunde. Han slår samtidig fast, at loven er overholdt.

-I forhold til indbliksgener har forvaltningen vurderet, at de har et forventeligt omfang, og at loven er overholdt. Vi vil meget gerne fremme en konstruktiv dialog, og forvaltningen har medgivet, at dialogen fra starten kunne have været bedre. Der er dog efterfølgende gjort en stor indsats for at lytte til jer og formidle sagens og lovgivningens fakta. Vi er som kommune forpligtet til at give tilladelse indenfor lovens rammer, og det står ansøgere frit for at udnytte deres ret helt eller delvist. Dispensationen er i det konkrete tilfælde givet, da der er givet lignende dispensationer i området. Dispensationssagen ligger som bekendt ved planklagenævnet – vi afventer deres afgørelse, slutter Søren Larsen.

0 0 stemmer
Artikel Rating
Følg
Notikation om
guest
6 Kommentarer
Ældste
Nyeste Mest bedømte
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer

Somsak
Somsak
06:54 - 12. maj 2021 06:54

Kommunen kører gerne deres borgere over igen og igen, Carsten Uhre er en retskaffen mand, så meget ved jeg og hvis han råber op så er der noget om snakken.

Somsak
Somsak
15:37 - 12. maj 2021 15:37
Svar til  Somsak

Nu skal udvalgsformanden heller ikke hænges til tørre, men han er jo ikke teknikeren her, han viderebringer bare teknisk forvaltnings mening om sagen og den bliver jo ikke mere rigtig af at udvalgsformanden to gange går den igennem med klageren.
Hvis der er noget om klagen, og mon ikke der er det, så ligner det jo at kommunens teknikere enten ikke forstår hvad problemet er eller ikke vil erkende at de har begået en fejl…det sjove her er at man som borger egentligt ikke kan klage til nogen, man kan skrive til borgmesteren og det er vist det.
Så mon ikke vi er lidt tilbage ved et af hovedproblemerne, dårlig ledelse i kommunen, dårlig ledelse betyder at mange gode folk fra teknisk forvaltning er væk, der er så kommet mange nye folk på posterne uden erfaring (det siger vandrørene) og tilsæt så måske et par stykker, der kører godkendelserne efter “my way or the high way” eller kommer du mig på tværs så gør jeg livet surt for dig attituden..og så bliver det op ad bakke og så kan det ende med en sag, hvor man postulerer at vandet overvinder tyngdekraften og løber den gale vej. Man kunne vel næsten mene at der er gået Erasmus Montanus i det, håber at teknisk forvaltning besinder sig.

Anne
Anne
12:16 - 12. maj 2021 12:16

Typisk Fredericia Kommune, stå ved at i lavet en fejl og få den rettet op.. Det er ikke for sjov at tilliden forsvinder til kommunen. Endnu en træls sag i FREDERICIA…..

Jesper
Jesper
12:25 - 12. maj 2021 12:25
Svar til  Anne

Det kunne jo være at det er en tilflytter, med et ikke ubetydeligt bidrag med indkomstskat til kommunekassen som skal bygge. Bundlinjen bør ikke negligeres… Det giver jo mulighed for større lønudgifter i administrationen.. ..

Erik Nielsen
Erik Nielsen
17:35 - 12. maj 2021 17:35

Det er svært at gennemskue hvad problemet egentlig er.
Sådan lige umiddelbart, ser det ud til noget utilfredshed med noget dispensation over nogle sokkel koter som er højre ende nabo boligernes.
Og hvis ikke der er problemer med indkig, så bør der egentlig ikke være nogle problemer?!
At nogen gider at bygge på en mose, det er forunderligt. Men der er jo nogle mennesker der trives med “udfordringer”. For funderingsforholdene er helt sikker ikke ideelle.
Vandproblematikken omkring hvem der afleder til hvem og hvorfor, burde ikke være aktuel, da ingen må lede overflade vand ud over SKEL. Heller ikke nr. 30 til 32 eller nr. 32 til 34 eller omvendt for den sagsskyld. Heller ikke selv om nr. 34 ikke tidliger har været bebygget. Så at 34 ligger højre end 32 er underordnet, da afledningen af overfladvand på egen grund, enten skal håndteres ved nedsivning (hvis muligt) eller via en SKEL brønd til en kloakledning. Det er mere et spørgsmål om hvad Spildevandsplan foreskriver og hvad de geologiske forhold tillader.
Men hvis plangrundlaget for håndtering af overfladevandet i området er mangelfuld, eller i modstrid med hvad der er fysisk muligt, eller noget andet, som gør at man påføre eksisterende boliger øget risiko eller unødvendige udgifter til sikring af deres ejendom. Så kan det da godt være at Spildevandsmyndigheden og FSOE skal kigge indad. For så har man altså “gjort i nælderne”.
Udvalgsformanden er naturligvis nød til at stole på forvaltningens forklaring og sagsbehandling. Og mig bekendt er udvalgsformanden ikke hverken hydrolog eller geotekniker.
Og artiklen siger ikke noget om hvad der er givet af forklaring på håndtering af overfladevandet fremadrettet. Så det er svært at gennemskue hvad den egentlig problem er?

Jesper
Jesper
22:07 - 12. maj 2021 22:07
Svar til  Erik Nielsen

Når man står på stedet og ser tingene med egne øjne, er der overhovedet ikke noget at diskutere for et normalt tænkende menneske.
Det vælter ind med havvand på grundene i dag, når det bliver godt højvande og mosen kan ikke afvandes hvis de forreste får lov til at hæve.
Reportagen mangler et godt panoramabillede.