Miljø

Klapning af opgravet fjordbundsmateriale fra Marina City vil ifølge, en række beregningergive som Kolding Kommune har fået lavet, give lidt mindre miljøpåvirkning end hidtil antaget. Det viser en række supplerende beregninger og konsekvensvurderinger. Nu vil de give dem videre til Miljøstyrelsen for at vurdere om de kan bruge Trelde Næs, Juelsminde og Bogense som klapplads alligevel. De nye beregninger skal...
DANVA arbejder for at beskytte vandet til gavn for mennesker og miljø. Derfor er det en glæde, at miljøminister Lea Wermelin nu lancerer en strategi, der skal skabe handling rettet mod miljø-farlige stoffer, som skader menneskers sundhed og vandmiljøet. - Vi skal sikre vores drikkevand og skærme vandmiljøet mod miljøfarlige stoffer. Målinger viser, at grundvandet er under stadig større pres,...

Bankdata bygger stort udviklingskontor i Aarhus

0
En af Danmarks helt store IT-virksomheder, Bankdata, bygger nyt udviklingskontor til 1.100 medarbejdere i Aarhus Nord. Bankdata ser tech-miljøet i Aarhus som det ideelle...