Minsandten om ikke man i dagenes avis kan læse at Venstres byrådskandidater forventer at ADP sagen og de øvrige mulige kompromitterende eller ulovlige sager som verserer i byen vil flytte stemmer i Venstres retning ved det kommende kommunalvalg. Venstre overser åbenbart fuldstændig deres eget ansvar i de skandalesager. som løbende er kommet til offentlighedens kendskab. Venstre har som resten af byrådet godkendt og accepteret, – den ureglementerede ansættelse af den tidligere kommunal direktør, – at politiske sager blev koncentreret i ØK udvalget uden om fagudvalgene. Venstre reagerede ej heller på, at sager blev fjernet fra dagsordner i ØK, – kuldsejlingen af Fredericia Teaters økonomi, i stedet modsatte man sig offentliggørelsen af Fredericia Teaters konkurssag, og stemte i mod forslag om ændringer i ADP selvskabskonstruktion. Ændringer der ville give mulighed for aktindsigt i ADPs forhold,- blot for at nævne lidt af det som er hændt i den seneste byrådsperiode. Venstre har og har hele i hele perioden haft politisk udpegede udvalgs og bestyrelsesposter, som har givet dem et særligt ansvar i de sager der rejst og som nu undersøges.

Fredericia har det seneste år svirret med rygter, rygter som også SF er blevet præsenteret for. Vi har dog på intet tidspunkt haft adgang til skyggen af bevis for de sager der verserer og det har vi stadig ikke!

SF bringer ikke rygter til torvs og vores klare holdning er, at såfremt nogen ligger inde med viden om ulovligheder, har de pligt til at aflevere disse til politiet eller anden relevant instans, frem for lade udokumenterede rygter svirer i pressen til skade for byen og byens befolkning. Det vil klæde alle medlemmer af det nuværende byråd, at arbejde seriøst for hurtigst muligt at skabe åbenhed om ADP sagen og hvad der ligge af potientielle sager, det behøver ikke vente til d.16.november.

SF arbejder for en ny politisk kultur.

Connie Maybrith Jørgensen, byrådskandidat SF

Havepladsvej 142, Fredericia.