Mændene er overraskende nok den del af befolkningen, der er dårligst til at bruge de digitale muligheder, som lægerne tilbyder. Det viser en undersøgelse, som Epinion har foretaget for Danske Regioner og PLO, der nu går sammen om kampagnen ”Det gode lægebesøg”, der skal sætte fokus på, hvordan man bruger sin læge bedst muligt.

Undersøgelsen viser, at kun 40 pct. af danske mænd i nogen eller høj grad bestiller tid til lægen over internettet, hvor over halvdelen af kvinderne benytter sig af samme tilbud. Når recepten på medicin skal fornyes, har kun 37 pct. af danske mænd har prøvet at gøre det på nettet mod 43 pct. af kvinderne. Hver fjerde kvinder benytter endda ofte muligheden for recepfornyelse på nettet, hvilket tilsvarende er under hver femte mand.

”Kvinder er oftere i kontakt med lægen end mænd er, så det er selvfølgelig positivt, at de er godt med, når det kommer til at bruge lægernes digitale muligheder. Det er dog også vigtigt, at vi får mændene med på vognen. Hvis vi kan få flere mænd til også at benytte de digitale muligheder vil alle patienter opleve en lettere tilgængelighed til egen læge,” siger Christian Freitag, der er formand for PLO.

 

Mændene mangler kendskab til lægernes digitale tilbud

Med kampagnen ”Det gode lægebesøg” ønsker Danske Regioner og PLO at gøre danskerne opmærksomme på de digitale løsninger, som deres praktiserende læger tilbyder. Ifølge undersøgelsen viser kvinderne at have større kendskab til lægernes digitale tilbud, mens mændene halter efter. Hvor 71 % af kvinderne eksempelvis kender til muligheden for at stille enkle spørgsmål til lægen via e-mail, er kun 55 % af mændene klar over dette. Under halvdelen af mændene kender til muligheden for receptfornyelse over internettet.

”Det er vigtigt, at flere mænd såvel som kvinder bliver gjort opmærksom på alle de muligheder, der findes, for at få et godt og effektivt lægebesøg. Med kampagnen håber vi at være med til at sikre, at danskerne fremadrettet får endnu bedre service i kontakten med deres praktiserende læge,” siger Anders Kühnau, formand for Danske Regioners Løn- og Praksisudvalg.

Foruden de gode råd til, hvordan vi kan bruge lægen mere digitalt, skal kampagnen bl.a. også oplyse om reglerne for sygebesøg i hjemmet, og at det er muligt at stille flere spørgsmål under samme konsultation. Desuden bliver vi i kampagnen mindet om at huske sundhedskortet og at huske at melde afbud, hvis man er forhindret i at møde op til en planlagt konsultation. Læs mere om, hvordan vi kan bruge lægen bedst muligt på www.lægebesøg.dk.