Af Karsten Byrgesen, Nye Borgerlige. Regionsrådsmedlem Region Syddanmark og byrådsmedlem i Fredericia

Kære Miljø- og Fødevareklagenævn jeg påklager herved Afgørelsen om fredning af Trelde skovene med påstand om at fredningen afvises, da den efter min bedste overbevisning er unødvendig og ubegrundet.

Sagen er politisk, og tager ikke udgangspunkt i skovens tilstand. Skoven vedligeholdes efter alle de forskrifter der eksisterer i samråd med relevante myndigheder.

Skovens fine tilstand skyldes, at nuværende og tidligere skovejere over mange generationer har sat en ære i, at passe og pleje skoven og dens mangfoldighed af dyr, padder og insekter mm. Skovejerne har bevist, at de i fuldt omfang har den viden færdighed, holdninger og de kompetencer der skal til, for at passe på og udvikle et så stort og varieret et område med fokus både på samfund og naturen.

Det er tvivlsomt om Fredericia Kommune som plejemyndighed har viljen og evnen til – som de nuværende skovejere har gjort gennem tiderne – at påtage sig opgaven at pleje og udvikle skoven.

Jeg finder i øvrigt Fredningsnævnets afgjorte erstatninger som så lave, at det tenderer en fornærmelse og total desavouering af skovejerne. Det stiller ejerne magtesløse.

Der er med fredningen udmeldt, at der etableres en gennemgående cykelsti i skoven (på langs (nord-syd)), samt flere parkeringspladser. Den øgede adgang vil stresse skovens dyr og være direkte skadende for såvel flora som fauna. Jeg er overbevist om, at samme cykelsti ville være blevet pure afvist, såfremt det var ejerne der var kommet med en så grænseoverskridende ide. Jeg vil tilføje, at den påtænkte sti er ikke nødvendig i forhold til de eksisterende adgangsmuligheder for naturinteresserede. Det er ikke rimeligt at spille hasard med ”kulturskov”. Trelde Skov fremstår allerede nu som et absolut publikumsvenlig besøgssted, der ikke skal laves om til en parklignende forlystelse.

Det er min opfattelse at samtlige involverede instanser har fundet, at skoven drives og trives på bedste måde. Fredningstiltaget er derfor et unødvendigt overgreb på mange dedikerede dybt ansvarlige skovejere. Jeg nedlægger derfor påstand om at fredningen afvises.