Mandag aften afslørede AVISEN via centrale kilder omkring havneselskabet, at der har været et luksusforbrug blandt ADP’s ledelse og ægtefæller. Dagen derpå har vi indhentet kommentarer fra Tommy Rachlitz (C), Søren Stampe (Borgerligt Fællesskab), Cecilie Roed Schultz (Ø) og Karsten Byrgesen (D).

Tommy Rachlitz Nielsen. (Foto: AVISEN)

Efter afsløringerne har vi talt med De Konservartives spidskandidat, Tommy Rachtlitz, der ikke er overrasket.

– Det er tilsyneladende mere reglen end undtagelsen, at der hele tiden dukker nye afsløringer op om overforbrug i Fredericia. At det denne gang er ADP, der står for skud, kommer ikke som nogen overraskelse for mig. Jeg har i længere tid råbt vagt i gevær om lukketheden i vores havneselskab. Det har affødt dårlige forklaringer fra borgmester og næstformand for ADP, Steen Wrist, og nærmest hånlige bemærkninger fra Venstres bestyrelsesmedlem, Christian Jørgensen. Det kan ikke undgå at vække bekymring, om hvorfor de politisk valgte bestyrelsesmedlemmer i den grad insisterer på at forsætte lukketheden, når næsten alle andre kommunalt ejede havneselskaber giver offentligheden adgang til aktindsigt, siger han.

Søren Stampe.(Foto: AVISEN)

Søren Stampe fra borgerlisten, Borgerligt Fællesskab, mener at borgerne bliver holdt for nar. 

– Det er det ene skelet efter det andet, der ruller ud, hvis det viser sig at være sandt. Det ser ud til, at der har været et luksusliv i lukkede kredse, og det skal stoppes. Jeg synes, at man holder borgerne for nar. Jeg undrer mig også over, hvor samvittigheden er hos nogle af politikerne. Hvis man har lavet så meget skidt synes jeg, at man skal gå af allerede nu og ikke vente til november, hvor der er valg. Ude fra set virker det som om, at det har været et skuespil, hvor alle vasker hænder. Jeg savner, at nogle træder i karakter, siger Søren Stampe.

Cecilie Roed Schultz. (Foto: AVISEN)

Cecilie Roed Schultz (Ø), der sidder i byrådet, har ikke set de omtalte bilag, fortæller hun.

– Men er der noget jeg har lært af borgmester-sagen, så er det, at jeg har pligt til at handle – også selv om det er på rygter. Det har været vigtigt for mig, at jeg handlede med det samme, jeg blev bekendt med disse anklager. Jeg vil ikke drage nogen konklusioner før jeg har set den redegørelse vi har bestilt, men jeg har indtryk af, at vi står med meget troværdige og meget alvorlige anklager, oplyser hun i en skriftlig kommentar og fortsætter:

– Jeg frygter selvfølgelig, at udredningen af hele denne skandale bliver besværliggjort af, at der ikke kan søges aktindsigt i ADP. Hverken pressen, borgere eller andre har mulighed for at søge om aktindsigt. Så sent som sidste byrådsmøde (d. 28. juni) stillede Enhedslisten forslag om, at vi skulle fjerne denne helt særlige beskyttelse af ADP, som forhindrer aktindsigt i virksomheden. Desværre var Enhedslisten det eneste parti der stemte for vores forslag. 

– Det er ødelæggende for tilliden til vores kommune og demokrati, når der er virksomheder, som ejes af kommunen – og dermed borgerne – der både har en usund kultur og er hermetisk lukkede.  Jeg har også i sidste uge rejst min bekymring for, at byrådet ikke har mulighed for at føre kontrol med ADP. Eksempelvis ved, at de udpegede bestyrelsesmedlemmer ikke må videregive informationer og viden fra ADPs bestyrelsesmøder til resten af byrådet.  I Fredericia kommune vender vi hver eneste krone. Og vi kæmper med at få mere åbenhed, så vi kan genoprette noget af den tillid, som vi – helt berettiget – mistede som følge af borgmester-sagen. Så er det svært ikke at blive vred og skuffet over sådan en sag. Det charmeoffensiv ADP har været på, i forbindelse med Enhedslistens forslag, klinger ærlig talt en smule hult lige nu. 

Karsten Byrgesen. (Foto: AVISEN)

Karsten Byrgesen (D) ser på sagen med stor alvor, fortæller han.

– De ting, som AVISEN har fremlagt, ser jeg på med stor alvor. Det undrer mig, at det ikke er kommet frem før, da det må have involveret nogle personer, der har vidst, hvad der er foregået, siger Karsten Byrgesen og fortsætter:

– Det overrasker mig, at det er så stor en sag. Jeg var ikke klar over det før igår aftes, hvor AVISEN offentliggjorde det, men at det har den her karakter, havde jeg ikke set komme.

Karsten Byrgesen oplyser, at han har bedt Økonomiudvalget finde ud af, om sagen får konsekvenser for nogle af medlemmerne i Fredericia Byråd.