Hvorfor er det ikke sket – spørger vi os både undrende og vredt – i Alternativet Fredericia?

Hvorfor lige Fredericia –

Google slog sig ned i Fredericia for bl.a. at kunne være ’grønne’.

De fik en suveræn placering centralt i Nord-Europa, og fik adgang til at købe grøn vindstrøm

meget billigt her i Danmark. Sikkert af oprigtig lyst til at være mere energi-rigtige, men også fordi

den danske energiforsyning, har én af verdens bedste oppe-tider som den slags hedder.

Der er strøm i vores kontakter ca. 99,9 % af tiden.

Hvordan opstår den varme hos Google – 

Server – parkerne hos Google hos eks. Google er kort forklaret – tusinder af supercomputere og

maskiner der producerer varme i de elektriske kredsløb.

Fuldstændigt som din mobil eller pc , som for at fungere korrekt og optimalt skal afkøles.

Faktisk de ikke så godt hvis de bliver for varme. De overopheder, og derfor er afkøling et stort

problem i den elektroniske industri, og strømforbruget enormt.

Det er dig som danner den varme hos Google – 

Maskinen – eller ’serveren’ er den supercomputer som er programmeret til at håndtere al den

datatrafik du beder om at få tildelt til din lille skærm, mobil eller pc.

Når du klikker på et eller i et program eller en applikation imens du er ’online’, sender du det som

teknisk hedder en forespørgsel, og den reagerer serveren så på ved at aflevere det du har bedt om.

– Eller ’klikket’ på som vi så fint kalder det!

Der er tale om kolossale mængder af data der således flyder ind over disse Datacentre, som

samtidigt lystigt kigger på… – hvad DU kigger på, og alle andre kigger på, – og sælger den viden

videre til de som godt vil ramme deres kunder direkte. Eller bruge den viden som det faktisk giver

om dig som forbruger – menneske – alt det du er.

Og ja! Det koster penge hos den lokale handlende, og flytter milliarder af kroner fra lokal

markedsføring og til nul-beskatning i Irland.  (– Men det er

en helt anden snak – den tager vi en anden dag – ikke).

Hvor sendes varmen hen i dag? – 

Disse server-parker og centre producerer voldsomt meget varme-der kræver afkøling, og den   

den afkøling kunne sagtens og mest effektivt faktisk – foretages ved veksle varmen med

vandkøling, og derpå anvende overskudsvarmen andetsteds – som fjernvarme eks.

Hvor meget drejer det sig om?

Millioner af tons CO2 kunne spares ved, at vi lagde den enorme mængde spildvarme fra Googles

Datacenter ind i Fredericias og Trekantområdets Fjernvarme distribution.

Men dom det er nu, lukkes den nedkølingsvarme stort set direkte ud i atmosfæren, og Google –

eller Alphabet, som firmaet hedder på Børsen – har ingen ambitioner om at deltage i distributionen

af den varme ved egen drift.

Det er så at sige ikke deres problem – isoleret betragtet.

Skandalen i ’Klimakommunen’ Fredericia –

Alternativet Fredericia, – både protesterede og kommenterede højlydt da man reklamerede

etableringen af Datacentret ud lokalt.  

Vi undrede os såre over, og det gør vi stadig – at det siddende Byråd og deres ’stjerne-borgmester’

fik lov at etablere Google uden, at stille krav om Klima-tænkning og opsamling og genbrug af

’grøn’ spildenergi her i Fredericia. En skandale – iblandt mange.

Man forklarede, at det skyldtes dansk lovgivning, og teknisk modvilje fra Googles side….

Facebook er koblet på at varme boliger op i Odense – 

I mellemtiden har Odense så reageret på samme problem, og det tilsvarende store

Facebook Datacenter dér, er nu koblet på transmissionsnettet, og varmen udnyttes til

boligopvarmning.

I øvrigt én af de allerstørste kilder til CO2 udledning – opvarmningen af vores boliger.

Hvorfor ikke i Fredericia?

Og her undrer vi os også rigtig meget i Alternativet – hvorfor kan det ikke lade sig gøre hér?

En todelt forklaring på, at der ikke sker ret meget i den sag er, at Google ikke er interesseret, og at

Byrådet ikke er interesseret!

Google havde naturligvis forretning for øje da de slog sig ned her i Fredericia – men også, at

kunne sælge sig selv som ’grønne’ ved, at aftage op imod 10% af den danske vindenergi, og

markedsføre sig som CO2 neutrale.

Hvad der efterfølgende sker med den energi de har købt og forbrugt er af mindre betydning for

dem. Det koster dem intet at lukke det ud i den globale opvarmning, og er som så heller ikke en

direkte forurening – blot et vanvittigt ressourcespild, som uhyggeligt nemt kunne udnyttes, og kun

ville have positive effekter.

Borgmesteren – både den tidligere og den nye…. – og flere andre Byrådspolitikere sad og sidder i

bestyrelsen for TVIS – Trekantens Varmeinteressantselskab, som man kunne have indgået en

etablerings-aftale og en afsætningsaftale med.

Hvorfor skete det ikke? Og hvorfor sker det ikke?

Skærbækværket etablerede flis-forbrænding for 1 mia. –

Et gæt – for det er et gæt! – Som svar på vores undren og spørgsmål er, at man investerede i CO2

neutral flis forbrænding på Skærbækværket. En milliard-dyr investering i den Blok 3, som stort set

blev bygget alene for at opvarme 250.000 husstande i Trekantområdet.

En dårlig investering hvis der er gratis varme at hente et andet sted!

Og – en CO2 fortælling som dog ikke holder vand, da bl.a. den Estiske Naturfond har opdaget, at

der fældes privat Fredskov som sælges til flis-afbrænding i Danmark.

Klima-krisen skal også løses i Fredericia – af forbrugerne og borgerne –

Vi sidder med fornemmelsen af, at både store selskaber og lokale interesser og politikere – IKKE har

samme interesse som os borgere i at stoppe Klima-krisen. Det kan vi kun ændre ved at alle parter

sammen tager de store politiske briller på. Vi mangler IKKE viden, eller rapporter – eller

milliondyre undersøgelser hér!

Klima-nøl eller Klima-handling?

Det er svært at forstå, at så lavt hængende frugter som anvendelse af overskudsvarmen fra

datacentre som Googles, og andre virksomheder for den sags skyld. – IKKE er en helt naturlig tanke

at udnytte hvor det som i Fredericia er mere end oplagt at gøre.

Millioner af tons energi er allerede sendt direkte op i den blå luft! På trods af at vi har alle de f

forhåndenværende installationer til stede, for udnyttelse af energien til varme, og eet af verdens  

mest udbyggede fjernvarmenet lige under vores fødder.  Jeg ved det – jeg har selv været med til at

lægge det ud!

Der er pt. ingen lokalpolitisk vilje eller handlekraft – hvorfor? – Det er i vores øjne vanvid.

Der er jo også – Alternativet –

Vi vil at arbejde for, at dette bliver ændret. En milliontons stor CO2-reduktion som netop nu går

fuldstændigt til spilde, og erstattes af afbrændt træ – er i vores øjne ren galskab!  

– Klima-krisen er menneskeskabt – det er løsningerne og handling også – men de er åbenbart

Alternativet!

Mvh. Martin Runager

/ Spidskandidat til KV2021 – Alternativet – Fredericia